Agencija za obalni linijski pomorski promet

 
 

O AGENCIJI

Agencija za obalni linijski pomorski promet je samostalna pravna osoba, osnovana 1. listopada 2006. godine temeljem Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu kojega je Sabor Republike Hrvatske  donio 10. ožujka 2006. godine.
Cilj utemeljenja Agencije je stvaranje glavnog regulatornog tijela Republike Hrvatske o svim pitanjima linijskog putničkoga prometa na Jadranu. Najznačajniji posao Agencije je raspisivanje javnih natječaja za dodjelu koncesija i sklapanje ugovora o prijevozu na svim državnim linijama u javnom obalnom pomorskom prometu, te nadzor nad kvalitetnim korištenjem sredstava koji se iz proračuna RH izdvajaju za održavanje pomorskih veza s otocima. Pored toga, djelatnost Agencije obuhvaća uspostavu i upravljanje informatičkim sustavom javnog obalnog linijskog prometa.

Pročitajte više >>

[ Početna stranica ]

Novosti

8.6.2017..

IZMIJENJENA POLAZIŠTA ZA RASPISIVANJE NATJEČAJA ZA ŠIBENSKE LINIJE

Upravno vijeće Agencije za obalni linijski pomorski promet je na svojoj 9. sjednici održanoj dana 31. svibnja 2017. godine izmijenilo rok na koji će se raspisati natječaj za tri državne linije na šibenskom području. Tako će razdoblje trajanja ugovora za linije 505 (Vodice – Prvić Šepurine – Prvić Luka – Zlarin) – Šibenik, 9502 Žirje – Kaprije – Šibenik i 532 Šibenik – (Zlarin – Obonjan – Kaprije) – Žirje biti 3 godine, ali bez mogućnosti produljenja.

31.5.2017..

OVOG LIPNJA STARTA LINIJA PULA – ZADAR

Državna brzobrodska linija 9141 Pula – (Unije - Susak) – Mali Lošinj – (Ilovik – Silba) - Zadar i obratno biti će uspostavljena ovog lipnja, a prvo putovanje održati će se u subotu 3. lipnja 2017. godine. Liniju će održavati brodar Jadrolinija brzim brodom ''Novalja''. Tako je odlučilo Upravno vijeće Agencije za obalni linijski pomorski promet, odabravši Jadroliniju kao najpovoljnijeg ponuditelja po provedenom natječaju.

Linija će se održavati do 31. prosinca 2017. godine. Kako je određeno plovidbenim redom, u razdoblju niske sezone od 2. do 29. lipnja, te od 4. rujna do 1. listopada predviđena su dva polazno – povratna putovanja dnevno i to srijedom i subotom. U visokoj sezoni, od 30. lipnja do 3. rujna će biti pet putovanja tjedno: ponedjeljkom, srijedom, petkom, subotom i nedjeljom, dok će u izvansezonskom razdoblju, od 2. listopada do konca godine dnevno biti jedno polazno – povratno putovanje, i to petkom.

Dokument:
9141 Red plovidbe i Cjenik
12.5.2017..

RASPISANI NATJEČAJI ZA PROFITABILNE LINIJE

Temeljem odluke Upravnog vijeća Agencije za obalni linijski pomorski promet raspisani su natječaji odnosno pokrenuti postupci davanja koncesije za obavljanje javnog prijevoza s obvezom javne usluge na profitabilnim državnim linijama:

- Trajektnoj liniji 332 Valbiska – Merag i obratno
- Trajektnoj liniji 334 Porozina – Brestova i obratno
- Trajektnoj liniji 335 Prizna – Žigljen i obratno
- Trajektnoj liniji 337 Mišnjak – Stinica i obratno
- Trajektnoj liniji 631 Supetar – Split i obratno
- Trajektnoj liniji 634 Dominče – Orebić i obratno
- Trajektnoj liniji 635 Stari Grad – Split i obratno
- Brodskoj liniji 616 (Trogir) – Slatine – Split i obratno.

Rok za dostavu ponuda je ponedjeljak 19. lipnja 2017. godine u 15:00 sati, a Stručno povjerenstvo će prispjele ponude otvoriti 20. lipnja 2017. godine s početkom u 10:30 sati u prostorijama Agencije za obalni linijski pomorski promet, Ulica grada Antofagaste 6, 21000 Split. Rok za donošenje odluke o odabiru iznosi 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

27.4.2017..

POLAZIŠTA ZA RASPISIVANJE JAVNIH NATJEČAJA ZA DODJELU PRAVA NA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE JAVNOG PRIJEVOZA NA DRŽAVNIM LINIJAMA OD 1. SIJEČNJA 2018. GODINE

U okviru priprema za raspisivanje javnih natječaja za dodjelu prava na obavljanje usluge redovitog javnog prijevoza s obvezom javne usluge na državnim trajektnim, brodskim i brzobrodskim linijama od 1. siječnja 2018. godine, putem postupka davanja koncesije (za profitabilne linije) odnosno postupka javne nabave (za neprofitabilne linije), Agencija za obalni linijski pomorski promet objavljuje sljedeća polazišta kako bi se svi zainteresirani brodari mogli detaljno i pravodobno upoznati sa uvjetima natječaja.

Na temelju članka  20. Zakona  o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (Narodne novine broj 33/06, 38/09, 87/09, 18/11, 80/13 i 56/16) Upravno vijeće Agencije za obalni linijski pomorski promet je donijelo Odluku o određivanju uvjeta za provedbu pripremnih radnji za raspisivanje natječaja za obavljanje javne usluge javnog prijevoza od 1. siječnja 2018. godine.