Agencija za obalni linijski pomorski promet

 
 

O AGENCIJI

Agencija za obalni linijski pomorski promet je samostalna pravna osoba, osnovana 1. listopada 2006. godine temeljem Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu kojega je Sabor Republike Hrvatske  donio 10. ožujka 2006. godine.
Cilj utemeljenja Agencije je stvaranje glavnog regulatornog tijela Republike Hrvatske o svim pitanjima linijskog putničkoga prometa na Jadranu. Najznačajniji posao Agencije je raspisivanje javnih natječaja za dodjelu koncesija i sklapanje ugovora o prijevozu na svim državnim linijama u javnom obalnom pomorskom prometu, te nadzor nad kvalitetnim korištenjem sredstava koji se iz proračuna RH izdvajaju za održavanje pomorskih veza s otocima. Pored toga, djelatnost Agencije obuhvaća uspostavu i upravljanje informatičkim sustavom javnog obalnog linijskog prometa.

Pročitajte više >>

[ Početna stranica ]

Novosti

12.11.2018..

OTVORENE PONUDE ZA BRODSKE I TRAJEKTNE LINIJE

U nazočnosti članova stručnih povjerenstava i predstavnika brodara u petak, 09. studenog 2018. godine u prostorijama Agencije za obalni linijski pomorski promet u Splitu otvorene su ponude prispjele na natječaje za odabir brodara koji će od 1. siječnja 2019. godine obavljati prijevoz na neprofitabilnim državnim brodskim i trajektnim linijama sa preko 300.000 putnika godišnje.

15.10.2018..

POSTUPAK IZDAVANJA SUGLASNOSTI ZA MEĐUNARODNE LINIJE ZA 2019. GODINU

Zahtjev (koji sadržava naziv Agenta/Brodara, ime i karakteristike broda i kontakt broj) s prijedlogom reda plovidbe Agent/Brodar upućuje nadležnoj Lučkoj upravi/upravama za područje gdje će se održavati linija, a na znanje Agenciji za obalni linijski pomorski promet. Lučka uprava/uprave, nakon provjere da je moguć prihvat broda, izdaje Suglasnost na red plovidbe u međunarodnom linijskom prometu koju dostavlja Agentu/Brodaru, nadležnoj Lučkoj kapetaniji i Agenciji za obalni linijski pomorski promet.

5.10.2018..

RASPISANI NATJEČAJI ZA LINIJE ČIJI PROSJEČNI GODIŠNJI PROMET PRELAZI 300.000 PUTNIKA

Temeljem odluke Upravnog vijeća Agencije za obalni linijski pomorski promet raspisani su natječaji za odabir brodara koji će pružati javnu uslugu javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza od 1. siječnja 2019. godine na neprofitabilnim državnim linijama kod kojih prosječni godišnji promet prelazi 300.000 putnika. Radi se o sljedećim državnim linijama:
- brodskoj liniji 409 Preko – (Ošljak) - Zadar i obratno
- trajektnoj liniji 431 Preko – (Ošljak) – Zadar/Gaženica i obratno
- trajektnoj liniji 432 Tkon – Biograd i obratno
- trajektnoj liniji 632 Sućuraj – Drvenik i obratno
- trajektnoj liniji 635 Stari Grad – Split i obratno.

5.10.2018..

OBAVIJEST O POVLASTICI ZA VOZILA U VLASNIŠTVU OSOBA S INVALIDITETOM

Agencija za obalni linijski pomorski promet obavještava korisnike da je Upravno vijeće Agencije za obalni linijski pomorski promet na svojoj 35. sjednici održanoj dana 2. listopada 2018. godine, a na preporuku Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, donijelo odluku o besplatnom prijevozu za vozila (osobni automobili) registrirana na osobe s invaliditetom, roditelja, zakonskog skrbnika ili zakonskog zastupnika osobe s invaliditetom, kao i vozila tih osoba kao korisnika leasinga.