Natrag

Datum: 19.01.2017.

UREDBA O IZMJENI ZAKONA O USKRATI PRAVA NA UVEĆANJE PLAĆE PO OSNOVI OSTVARENIH GODINA RADNOG STAŽA (NN 157/ 14)