Agencija za obalni linijski pomorski promet

 
 

O AGENCIJI

Agencija za obalni linijski pomorski promet je samostalna pravna osoba, osnovana 1. listopada 2006. godine temeljem Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu kojega je Sabor Republike Hrvatske  donio 10. ožujka 2006. godine.
Cilj utemeljenja Agencije je stvaranje glavnog regulatornog tijela Republike Hrvatske o svim pitanjima linijskog putničkoga prometa na Jadranu. Najznačajniji posao Agencije je raspisivanje javnih natječaja za dodjelu koncesija i sklapanje ugovora o prijevozu na svim državnim linijama u javnom obalnom pomorskom prometu, te nadzor nad kvalitetnim korištenjem sredstava koji se iz proračuna RH izdvajaju za održavanje pomorskih veza s otocima. Pored toga, djelatnost Agencije obuhvaća uspostavu i upravljanje informatičkim sustavom javnog obalnog linijskog prometa.

Pročitajte više >>

[ Početna stranica ]

Novosti

13.11.2017..

PONOVNO RASPISANI NATJEČAJI ZA 12 NEPROFITABILNIH LINIJA

Temeljem odluke Upravnog vijeća Agencije za obalni linijski pomorski promet ponovno su raspisani natječaji za odabir brodara koji će pružati javnu uslugu javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza od 1. siječnja 2018. godine na tri brzobrodske, dvije brodske i sedam trajektnih neprofitabilniih državnih linija za koje su raniji natječaji poništeni.

13.11.2017..

ODABRANI BRODARI ZA ODRŽAVANJE 6 BRODSKIH I 6 TRAJEKTNIH LINIJA

Upravno vijeće Agencije za obalni linijski pomorski promet odlučilo je o ishodu natječaja za obavljanje javnog prijevoza s obvezom javne usluge na neprofitabilnim državnim brodskim i trajektnim linijama. Ponude su prihvaćene na šest brodskih i šest trajektnih linija, dok su natječaji za dvije brodske i sedam trajektnih linija poništeni.

6.11.2017..

USPJEŠNO OKONČANI NATJEČAJI NA 12 BRZOBRODSKIH LINIJA

Upravno vijeće Agencije za obalni linijski pomorski promet donijelo je na sjednici održanoj dana 12. listopada 2017. godine odluke o ishodu natječaja za obavljanje javnog prijevoza s obvezom javne usluge na neprofitabilnim državnim brzobrodskim linijama. Ponude su prihvaćene na 12 linija, dok su natječaji za tri linije poništeni.
18.10.2017..

POSTUPAK IZDAVANJA SUGLASNOSTI ZA MEĐUNARODNE LINIJE ZA 2018. GODINU

Agent odnosno brodar u međunarodnoj liniji dužan je prijedlog reda plovidbe za period održavanja linije dostaviti nadležnoj lučkoj upravi / upravama na području gdje će se odvijati prijevoz odnosno održavati linija. Lučka uprava dužna je provjeriti da li predloženi red plovidbe omogućava normalno odvijanje prometa u luci, prihvat broda. Temeljem provjere izdaje se Suglasnost na red plovidbe u međunarodnome linijskom pomorskom prometu, koju Lučka uprava dostavlja agentu ( brodaru ), nadležnoj lučkoj kapetaniji i Agenciji za obalni linijski pomorski promet.