Natrag

Datum: 25.09.2023.

POZIV NA ISKAZIVANJE INTERESA ZA OBAVLJANJE REDOVITOG JAVNOG POMORSKOG PRIJEVOZA NA RELACIJAMA ZADAR/Gaženica – (IST/KOSIRAČA) – OLIB – SILBA – PREMUDA – (MALI LOŠINJ) i obratno; ZADAR/Gaženica – (RIVANJ – SESTRUNJ – ZVERINAC) – MOLAT – (ZAPUNTEL – IST/KOSIRAČA) i obratno; te ZADAR/Gaženica – IŽ MALI/BRŠANJ – (RAVA – RAVA MALA) i obratno RO-RO PUTNIČKIM BRODOM

 U skladu s odredbama Uredbe (EEZ) broj 3577/92 i Presudi Općeg suda od 1. ožujka 2017. godine SNCM protiv Europske komisije (Predmet T-454/13 EU:T:2017:134, t.130.) Agencija za obalni linijski pomorski promet provodi analizu tržišta sa stajališta ponude, a kojom analizom se moraju utvrditi trenutačna i potencijalna ponuda bez intervencije države i u koju svrhu objavljuje sljedeći javni

 

POZIV NA ISKAZIVANJE INTERESA

 

ZA OBAVLJANJE REDOVITOG JAVNOG POMORSKOG PRIJEVOZA NA RELACIJAMA ZADAR/Gaženica – (IST/KOSIRAČA) – OLIB – SILBA – PREMUDA – (MALI LOŠINJ) i obratno; ZADAR/Gaženica – (RIVANJ – SESTRUNJ – ZVERINAC) – MOLAT – (ZAPUNTEL – IST/KOSIRAČA) i obratno; te ZADAR/Gaženica – IŽ MALI/BRŠANJ – (RAVA – RAVA MALA) i obratno RO-RO PUTNIČKIM BRODOM

 

  1. Pozivaju se pravne osobe i fizičke osobe obrtnici registrirani za obavljanje djelatnosti pomorskog prijevoza putnika/brodari odnosno kompanije koje su kao pravne osobe preuzela odgovornost za upravljanje brodom od vlasnika broda i koje su preuzimanjem takve odgovornosti preuzele ovlasti i odgovornosti sukladno Međunarodnom pravilniku o upravljanju sigurnošću da iskažu interes za obavljanje redovitog javnog pomorskog prijevoza:

– između luke Mali Lošinj na otoku Lošinju, luke Krijal na otoku Premudi, luke Silba – Žalić na otoku Silbi, luke Olib na otoku Olibu, luke Kosirača na otoku Istu i luke Gaženica u gradu Zadru na kopnu te obratno; između luke Kosirača na otoku Istu, luke Zapuntel na otoku Molatu, luke Molat/Lučina na otoku Molatu, luke Zverinac na otoku Zverincu, luke Sestrunj/Kablin na otoku Sestrunju, luke Rivanj na otoku Rivnju i luke Gaženica u gradu Zadru na kopnu te obratno; te između luke Rava Mala/Lokvina i Rava Vela/Marinica na otoku Ravi, luke Bršanj na otoku Ižu i luke Gaženica u gradu Zadru na kopnu te obratno. Linije se nalaze na istom plovnom području (zadarskom) i planiraju se u paketu/grupi jer je za operativno održavanje svih triju linija u izvansezoni potrebno 2 broda, a u sezoni 3 broda za što je dovoljan jedan pružatelj usluge (brodar). U izvansezoni (smanjena učestalost) linije ZADAR/Gaženica – (IST/KOSIRAČA) – OLIB – SILBA – PREMUDA – (MALI LOŠINJ) i obratno te ZADAR/Gaženica – (RIVANJ – SESTRUNJ – ZVERINAC) – MOLAT – (ZAPUNTEL – IST/KOSIRAČA) i obratno održavaju dva broda, a liniju ZADAR/Gaženica – IŽ MALI/BRŠANJ – (RAVA – RAVA MALA) i obratno drugi brod.

– RO-RO putničkim brodom sposobnim za plovidbu na relaciji ZADAR/Gaženica – (IST/KOSIRAČA) – OLIB – SILBA – PREMUDA – (MALI LOŠINJ) i obratno prema Pomorskom zakoniku („Narodne novine“, br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19) i Zakonu o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu („Narodne novine“, br. 19/22) minimalnog kapaciteta 400 putnika u izvansezoni, niskoj i  visokoj sezoni, a 60 vozila u izvansezoni, niskoj i visokoj sezoni,

– uz uvjet da za relaciju ZADAR/Gaženica – (IST/KOSIRAČA) – OLIB – SILBA – PREMUDA – (MALI LOŠINJ) i obratno ima na raspolaganju zamjenski brod mogućeg odstupanja do 0 % kapaciteta putnika (izvansezona, niska i visoka sezona) i do 0 % kapaciteta vozila (izvansezona, niska i visoka sezona),

– učestalosti putovanja na relaciji ZADAR/Gaženica – (IST/KOSIRAČA) – OLIB – SILBA – PREMUDA – (MALI LOŠINJ) i obratno: 3 polazno-povratna putovanja tjedno u izvansezoni, 6 polazno-povratnih putovanja tjedno u niskoj sezoni i 7 polazno – povratnih putovanja tjedno u visokoj sezoni,

– maksimalne visine cijene naplate usluge za prijevoz putnika i vozila na relaciji ZADAR/Gaženica – (IST/KOSIRAČA) – OLIB – SILBA – PREMUDA – (MALI LOŠINJ) i obratno:

 

– s prijevozom robe na relaciji ZADAR/Gaženica – (IST/KOSIRAČA) – OLIB – SILBA – PREMUDA – (MALI LOŠINJ) i obratno osim ZADAR – MALI LOŠINJ: 2,39 € za svakih 100 kg,  4,78 € po obujmu za 1m3 , 3,98 € po komadu za TV, štednjaci, perilice, hladnjaci i razne peći ; prijevoz robe na relaciji ZADAR – MALI LOŠINJ: 2,92 € za svakih 100 kg,  5,71 € po obujmu za 1m3 , 4,91 € po komadu za TV, štednjaci, perilice, hladnjaci i razne peći,

– s prijevozom prtljage na relaciji ZADAR/Gaženica – (IST/KOSIRAČA) – OLIB – SILBA – PREMUDA – (MALI LOŠINJ) i obratno osim ZADAR – MALI LOŠINJ: besplatno do 20 kg ručne prtljage, 0,46 € za svakih 10 kg preko; prijevoz prtljage na relaciji ZADAR – MALI LOŠINJ: besplatno do 20 kg ručne prtljage, 0,66 € za svakih 10 kg preko

 

– RO-RO putničkim brodom sposobnim za plovidbu na relaciji ZADAR/Gaženica – (RIVANJ – SESTRUNJ – ZVERINAC) – MOLAT – (ZAPUNTEL – IST/KOSIRAČA) i obratno prema Pomorskom zakoniku („Narodne novine“, br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19) i Zakonu o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu („Narodne novine“, br. 19/22) minimalnog kapaciteta 300 putnika u izvansezoni, niskoj i  visokoj sezoni, a 40 vozila u izvansezoni, niskoj i visokoj sezoni,

– uz uvjet da za relaciju ZADAR/Gaženica – (RIVANJ – SESTRUNJ – ZVERINAC) – MOLAT – (ZAPUNTEL – IST/KOSIRAČA) i obratno ima na raspolaganju zamjenski brod mogućeg odstupanja do 0 % kapaciteta putnika (izvansezona, niska i visoka sezona) i do 20 % kapaciteta vozila (izvansezona, niska i visoka sezona),

– učestalosti putovanja na relaciji ZADAR/Gaženica – (RIVANJ – SESTRUNJ – ZVERINAC) – MOLAT – (ZAPUNTEL – IST/KOSIRAČA) i obratno: 3 polazno-povratna putovanja tjedno u izvansezoni, 7 polazno-povratnih putovanja tjedno u niskoj sezoni i 7 polazno – povratnih putovanja tjedno u visokoj sezoni,

– maksimalne visine cijene naplate usluge za prijevoz putnika i vozila na relaciji ZADAR/Gaženica – (RIVANJ – SESTRUNJ – ZVERINAC) – MOLAT – (ZAPUNTEL – IST/KOSIRAČA) i obratno:

 

– s prijevozom robe na relaciji ZADAR/Gaženica – (RIVANJ – SESTRUNJ – ZVERINAC) – MOLAT – (ZAPUNTEL – IST/KOSIRAČA) i obratno: 2,39 € za svakih 100 kg,  4,78 € po obujmu za 1m3 , 3,98 € po komadu za TV, štednjaci, perilice, hladnjaci i razne peći,

– s prijevozom prtljage na relaciji ZADAR/Gaženica – (RIVANJ – SESTRUNJ – ZVERINAC) – MOLAT – (ZAPUNTEL – IST/KOSIRAČA) i obratno: besplatno do 20 kg ručne prtljage, 0,46 € za svakih 10 kg preko,

 

– RO-RO putničkim brodom sposobnim za plovidbu na relaciji ZADAR/Gaženica – IŽ MALI/BRŠANJ – (RAVA – RAVA MALA) i obratno prema Pomorskom zakoniku („Narodne novine“, br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19) i Zakonu o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu („Narodne novine“, br. 19/22) minimalnog kapaciteta 300 putnika u izvansezoni, niskoj i  visokoj sezoni, a 40 vozila u izvansezoni, niskoj i visokoj sezoni,

– uz uvjet da za relaciju ZADAR/Gaženica – IŽ MALI/BRŠANJ – (RAVA – RAVA MALA) i obratno ima na raspolaganju zamjenski brod mogućeg odstupanja do 0 % kapaciteta putnika (izvansezona, niska i visoka sezona) i do 20 % kapaciteta vozila (izvansezona, niska i visoka sezona),

– učestalosti putovanja na relaciji ZADAR/Gaženica – IŽ MALI/BRŠANJ – (RAVA – RAVA MALA) i obratno: 5 polazno-povratnih putovanja tjedno u izvansezoni, 7 polazno-povratnih putovanja tjedno u niskoj sezoni i 14 polazno – povratnih putovanja tjedno u visokoj sezoni,

– maksimalne visine cijene naplate usluge za prijevoz putnika i vozila na relaciji ZADAR/Gaženica – IŽ MALI/BRŠANJ – (RAVA – RAVA MALA) i obratno:

– s prijevozom robe na relaciji ZADAR/Gaženica – IŽ MALI/BRŠANJ – (RAVA – RAVA MALA) i obratno: 2,39 € za svakih 100 kg,  4,78 € po obujmu za 1m3 , 3,98 € po komadu za TV, štednjaci, perilice, hladnjaci i razne peći,

– s prijevozom prtljage na relaciji ZADAR/Gaženica – IŽ MALI/BRŠANJ – (RAVA – RAVA MALA) i obratno: besplatno do 20 kg ručne prtljage, 0,46 € za svakih 10 kg preko,

– s pravom na povlašteni i besplatni prijevoz kojeg korisnici ostvaruju u skladu s člankom 32. Zakona o  prijevozu u linijskom i povremenom obalnom linijskom pomorskom prometu (NN 19/22) na svim relacijama ZADAR/Gaženica – (IST/KOSIRAČA) – OLIB – SILBA – PREMUDA – (MALI LOŠINJ) i obratno; ZADAR/Gaženica – (RIVANJ – SESTRUNJ – ZVERINAC) – MOLAT – (ZAPUNTEL – IST/KOSIRAČA) i obratno; te ZADAR/Gaženica – IŽ MALI/BRŠANJ – (RAVA – RAVA MALA) i obratno,

– s posadom broda koja treba udovoljavati uvjetima propisanima Pravilnikom o uvjetima za obavljanje pomorske kabotaže u Republici Hrvatskoj (NN 109/19) na svim relacijama ZADAR/Gaženica – (IST/KOSIRAČA) – OLIB – SILBA – PREMUDA – (MALI LOŠINJ) i obratno; ZADAR/Gaženica – (RIVANJ – SESTRUNJ – ZVERINAC) – MOLAT – (ZAPUNTEL – IST/KOSIRAČA) i obratno; te ZADAR/Gaženica – IŽ MALI/BRŠANJ – (RAVA – RAVA MALA) i obratno

 

  1. Pozivaju se gospodarski subjekti koji su zainteresirani za obavljanje prijevoza iz točke I. da dostave pismo namjere iz kojeg će biti razvidno da će prijevoz iz točke 1. obavljati bez naknade za javnu uslugu ili da prijevoz iz točke I. ne mogu obavljati bez naknade za javnu uslugu uz navođenje godišnjeg iznosa naknade (EUR) i uvjeta.

Pismo namjere dostaviti na adresu [email protected]  u roku od 20 dana od dana objave ovog Poziva na službenim stranicama Agencije za obalni linijski pomorski promet.

 

 

Urbroj: 4239/2023

Split, 25. rujna 2023. godine