Natrag

Datum: 17.10.2023.

ISPRAVAK OMAŠKE U ISPRAVKU POZIVA NA ISKAZIVANJE INTERESA ZA OBAVLJANJE REDOVITOG JAVNOG POMORSKOG PRIJEVOZA NA RELACIJI DOMINČE (OTOK KORČULA) – OREBIĆ (POLUOTOK PELJEŠAC) I OBRATNO RO-RO PUTNIČKIM BRODOM

U Ispravku Poziva na iskazivanje interesa za obavljanje redovitog javnog pomorskog prijevoza na relaciji Dominče (otok Korčula) – Orebić (poluotok Pelješac) i obratno ro-ro putničkim brodom, objavljenom na web stranici Agencije za obalni linijski pomorski promet dana 16. listopada 2023. godine, pogrešno su uneseni podatci o traženoj učestalosti te se učinjena omaška ispravlja na način da točka 1. podtočka 4. ispravno treba glasiti:

”– učestalosti: 98 polazno-povratnih putovanja tjedno u izvansezoni, 139 polazno-povratnih putovanja tjedno u niskoj sezoni i 153 polazno – povratna putovanja tjedno u visokoj sezoni,”

Rok za dostavu pisma namjere je ponedjeljak 23. listopada 2023. godine, sukladno navedenom Ispravku Poziva na iskazivanje interesa za obavljanje redovitog javnog pomorskog prijevoza na relaciji Dominče (otok Korčula) – Orebić (poluotok Pelješac) i obratno ro-ro putničkim brodom objavljenom na web stranici Agencije za obalni linijski pomorski promet dana 16. listopada 2023. godine.

Ostali uvjeti iz predmetnog poziva ostaju nepromijenjeni.