Natrag

Datum: 23.11.2023.

ISPRAVAK POZIVA NA ISKAZIVANJE INTERESA ZA OBAVLJANJE REDOVITOG JAVNOG POMORSKOG PRIJEVOZA NA RELACIJI TRPANJ (poluotok Pelješac) – PLOČE I OBRATNO RO-RO PUTNIČKIM BRODOM

Ispravlja se Poziv na iskazivanje interesa za obavljanje redovitog javnog pomorskog prijevoza na relaciji Trpanj (poluotok Pelješac) – Ploče i obratno ro-ro putničkim brodom, objavljen na web stranici Agencije za obalni linijski pomorski promet dana 21. studenog 2023. godine, na način da:

– točka 1. podtočka 4. ispravljena glasi:

”– učestalosti: 21 polazno-povratno putovanje tjedno u izvansezoni, 21 polazno-povratno putovanje tjedno u niskoj sezoni i 28 polazno – povratnih putovanja tjedno u visokoj sezoni,”

Ostali uvjeti iz predmetnog poziva ostaju nepromijenjeni.