Natrag

Datum: 08.06.2017.

IZMIJENJENA POLAZIŠTA ZA RASPISIVANJE NATJEČAJA ZA ŠIBENSKE LINIJE

Upravno vijeće Agencije za obalni linijski pomorski promet je na svojoj 9. sjednici održanoj dana 31. svibnja 2017. godine izmijenilo rok na koji će se raspisati natječaj za tri državne linije na šibenskom području. Tako će razdoblje trajanja ugovora za linije 505 (Vodice – Prvić Šepurine – Prvić Luka – Zlarin) – Šibenik, 9502 Žirje – Kaprije – Šibenik i 532 Šibenik – (Zlarin – Obonjan – Kaprije) – Žirje biti 3 godine, ali bez mogućnosti produljenja.

Ranijom odlukom za sve brodske linije, brzobrodsku liniju 9502 Žirje – Kaprije – Šibenik te trajektne linije 831 Suđurađ – (Lopud) – Dubrovnik i 532 Šibenik – (Zlarin – Obonjan – Kaprije) – Žirje bilo je predviđeno razdoblje trajanja ugovora od 3 godine uz mogućnost produljenja na dodatnih 9 godina ako je osnovni brod namjenski građen za tu liniju u trenutku isteka razdoblja od 3 godine mlađi od 5 godina. Međutim, uzimajući u obzir da je uvjete natječaja potrebno prilagoditi specifičnim linijama na šibenskom plovnom području za koje se planira predvidjeti drugačiji karakter linija i tip broda kojim će se iste održavati, Upravno je vijeće ocijenilo da je potrebno na kraće razdoblje ugovoriti održavanje triju šibenskih linija sukladno uvjetima propisanim u postojećoj Odluci Vlade RH o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu.

Tako je i dalje za brodske linije (osim linije 505 (Vodice – Prvić Šepurine – Prvić Luka – Zlarin) – Šibenik) kao i za trajektnu liniju 831 Suđurađ – (Lopud) – Dubrovnik predviđeno razdoblje trajanja ugovora od 3 godine uz mogućnost produljenja na dodatnih 9 godina ako je brod namjenski građen za tu liniju u trenutku isteka razdoblja od 3 godine mlađi od 5 godina.

Za brodsku liniju 505 (Vodice – Prvić Šepurine – Prvić Luka – Zlarin) – Šibenik, brzobrodsku liniju 9502 Žirje – Kaprije – Šibenik te trajektnu liniju 532 Šibenik – (Zlarin – Obonjan – Kaprije) – Žirje razdoblje trajanja ugovora je 3 godine, ali bez mogućnosti ugovaranje opcije produljenja na dodatnih 9 godina.