Natrag

Datum: 20.12.2006.

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE KONCESIJE ZA OBAVLJANJE JAVNOG PRIJEVOZA U LINIJSKOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU NA DRŽAVNIM BRZOBRODSKIM I KLASIČNIM BRODSKIM LINIJAMA

Na temelju članka 20. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (Narodne novine, broj 33/06), članka 2. Uredbe o uvjetima i postupku davanja koncesije za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu (Narodne novina, broj 132/06) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje koncesije za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu na državnim brzobrodskim i klasičnim brodskim linijama od 16. prosinca 2006.godine, Upravno vijeće Agencije za obalni linijski pomorski promet, objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J
za davanje koncesije za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom
pomorskom prometu na državnim brzobrodskim i klasičnim brodskim linijama

 

1. Javni natječaj raspisuje se za davanje koncesije za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu na državnim brzobrodskim i klasičnim brodskim linijama utvrđenim u Odluci Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na sjednici održanoj dana 7. prosinca 2006 godine, Klasa: 342-01/06-01/04, Urbroj:5030116-06-3.

2. Predmet natječaja su državne brzobrodske linije, koje se daju u koncesiju pod sljedećim uvjetima:

2.1 Linija br. 9309   Novalja – Rab – Rijeka / dužina  56.5  NM

– razdoblje obavljanja prijevoza:    – cjelogodišnje
– minimalna učestalost prijevoza / povratnih putovanja tjedno:    – kao u točki IV.
a) izvansezonsko razdoblje:    7     b) sezonsko razdoblje:    7
– kapacitet broda:    – 300 putnika
– očekivani broj putnika godišnje:    – 80.000
– maksimalno vrijeme trajanja putovanja:    – pri brzini od 26 čv / 2 h i 30 min
– maksimalna starost broda:    – kao u točki V.
– minimalni iznos potpore:    – 9,000.000  kn
– početni(minimalni) iznos promjenjivog dijela naknade za koncesiju:    – nema
– najviša cijena usluge:    – detaljan prikaz u natječajnoj dokumentaciji

 

2.2 Linija br. 9308   Mali Lošinj – (Ilovik – Susak – Unije – Martinščica) – Cres – Rijeka / dužina 70 NM

– razdoblje obavljanja prijevoza:    – cjelogodišnje
– minimalna učestalost prijevoza / povratnih putovanja tjedno: – kao u točki IV.
a) izvansezonsko razdoblje:    7   b) sezonsko razdoblje:    7
– kapacitet broda:    – 300 putnika
– očekivani broj putnika godišnje:    – 80.000
– maksimalno vrijeme trajanja putovanja:    – pri brzini od 26 čv / 3h i 45 min
– maksimalna starost broda:    – kao u točki V.
– minimalni iznos potpore:    – 9,900.000  kn
– početni(minimalni) iznos promjenjivog dijela naknade za koncesiju:    – nema
– najviša cijena usluge:   – detaljan prikaz u natječajnoj dokumentaciji

2.3 Linija br. 9403   Ist – (Zapuntel – Brgulje) – Molat – Zadar  / dužina 28 NM

– razdoblje obavljanja prijevoza:    – cjelogodišnje
– minimalna učestalost prijevoza / povratnih putovanja tjedno: – kao u točki IV.
a) izvansezonsko razdoblje:    8          b) sezonsko razdoblje:    8
– kapacitet broda:    – 250 putnika
– očekivani broj putnika godišnje:    – 42.000
– maksimalno vrijeme trajanja putovanja:    – pri brzini od 26 čv / 1 h i 50 min
– maksimalna starost broda:    – kao u točki V.
– minimalni iznos potpore:    – 6,300.000, kn
– početni(minimalni) iznos promjenjivog dijela naknade za koncesiju: – nema
– najviša cijena usluge:    – detaljan prikaz u natječajnoj dokumentaciji

2.4 Linija br. 9404   Žverinac  – Božava – Sestrunj – Rivanj – Zadar / dužina 20.5 NM

– razdoblje obavljanja prijevoza:    – cjelogodišnje
– minimalna učestalost prijevoza / povratnih putovanja tjedno:    – kao u točki IV.
a) izvansezonsko razdoblje:    8          b) sezonsko razdoblje:    8
– kapacitet broda:    – 200 putnika
– očekivani broj putnika godišnje:    – 30.000
– maksimalno vrijeme trajanja putovanja:    – pri brzini od 24 čv / 1 h i 20 min
– maksimalna starost broda:    – kao u točki V.
– minimalni iznos potpore:    -predviđen je  ukupan iznos potpore za liniju br. 9404 i br. 9404a u iznosu od 6,300.000  kn
– početni(minimalni) iznos promjenjivog dijela naknade za koncesiju:    – nema
– najviša cijena usluge:    – detaljan prikaz u natječajnoj dokumentaciji

2.4. a) Linija br. 9404 a Zadar – Iž – Rava / dužina 22 NM

– razdoblje obavljanja prijevoza:    – cjelogodišnje
– minimalna učestalost prijevoza / povratnih putovanja tjedno: – kao u točki IV.
a) izvansezonsko razdoblje:    6      b) sezonsko razdoblje:    6
– vrsta i kapacitet broda:    – 200 putnika
– očekivani broj putnika godišnje:    – 20.000
– maksimalno vrijeme trajanja putovanja: – pri brzini od 24 čv samo do Velog Iža 1 h i do Rave 1 h i 40 min
– maksimalna starost broda:    – kao u točki V.
– minimalni iznos potpore:    – predviđen je  ukupan iznos potpore za liniju br. 9404 i br. 9404a u iznosu od 6,300.000  kn
– početni(minimalni) iznos promjenjivog dijela naknade za koncesiju: – nema
– najviša cijena usluge:   – detaljan prikaz u natječajnoj dokumentaciji

2.5 Linija br. 9401   Olib  – Premuda – Silba – Zadar  / dužina 40 NM

– razdoblje obavljanja prijevoza:             – cjelogodišnje
– minimalna učestalost prijevoza / povratnih putovanja tjedno: – kao u točki IV.
a) izvansezonsko razdoblje:    7      b) sezonsko razdoblje:    8
– kapacitet broda:       – 300 putnika
– očekivani broj putnika godišnje:     – 60.000
– maksimalno vrijeme trajanja putovanja:    – pri brzini od 26 čv / 2 h
– maksimalna starost broda:      – kao u točki V.
– minimalni iznos potpore:      – 7,650.000  kn
– početni(minimalni) iznos promjenjivog dijela naknade za koncesiju: – nema
– najviša cijena usluge:   – detaljan prikaz u natječajnoj dokumentaciji

2.6 Linija br. 9406   Zadar – Sali – Zaglav – (Rava)  / dužina  14.8 NM

– razdoblje obavljanja prijevoza:           – cjelogodišnje
– minimalna učestalost prijevoza / povratnih putovanja tjedno: – kao u točki IV.
a) izvansezonsko razdoblje:    21     b) sezonsko razdoblje:   21
– kapacitet broda:       – 100 putnika
– očekivani broj putnika godišnje:     – 40 000
– maksimalno vrijeme trajanja putovanja:   – pri brzini od 22 čv/ 45 min
– maksimalna starost broda:      – kao u točki V.
– minimalni iznos potpore:      – 5,400.000  kn
– početni(minimalni) iznos promjenjivog dijela naknade za koncesiju: – nema
– najviša cijena usluge:   – detaljan prikaz u natječajnoj dokumentaciji

2.7 Linija br. 9502   Žirje – Kaprije – (Obonjan) – Šibenik / dužina 15 NM

– razdoblje obavljanja prijevoza:    – cjelogodišnje
– minimalna učestalost prijevoza / povratnih putovanja tjedno: – kao u točki IV.
a) izvansezonsko razdoblje:      9         b) sezonsko razdoblje:   14
– kapacitet broda:       – 100 putnika
– očekivani broj putnika godišnje:     – 20.000
– maksimalno vrijeme trajanja putovanja:    – pri brzini od 22 čv / 1 h
– maksimalna starost broda:      – kao u točki V.
– minimalni iznos potpore:      – 3,600.000  kn
– početni(minimalni) iznos promjenjivog dijela naknade za koncesiju: – nema
– najviša cijena usluge:    – detaljan prikaz u natječajnoj dokumentaciji

2.8 Linija br. 9602   Vis – (Hvar – Milna) – Split / dužina 30 NM

– razdoblje obavljanja prijevoza:    – cjelogodišnje
– minimalna učestalost prijevoza / povratnih putovanja tjedno: – kao u točki IV.
a) izvansezonsko razdoblje:    7           b) sezonsko razdoblje:    7
– kapacitet broda:       – 250 putnika
– očekivani broj putnika godišnje:     – 30.000
– maksimalno vrijeme trajanja putovanja:   – pri brzini od 26 čv / 1 h i 15 min
– maksimalna starost broda:      – kao u točki V.
– minimalni iznos potpore:      – 6,300.000  kn
– početni(minimalni) iznos promjenjivog dijela naknade za koncesiju: – nema
– najviša cijena usluge:   – detaljan prikaz u natječajnoj dokumentaciji

2.9 Linija br. 9603   Jelsa – Bol – Split / 29.5 NM

– razdoblje obavljanja prijevoza:    – cjelogodišnje
– minimalna učestalost prijevoza / povratnih putovanja tjedno:    – kao u točki IV.
a) izvansezonsko razdoblje:       7           b) sezonsko razdoblje:    7
– kapacitet broda:    – 300 putnika
– očekivani broj putnika godišnje:    – 90.000
– maksimalno vrijeme trajanja putovanja:    – pri brzini od 26 čv / 1h i 30 min
– maksimalna starost broda:    – kao u točki V.
– minimalni iznos potpore:  – predviđen je  ukupan iznos potpore za liniju br. 9603 i br. 9603a u iznosu od 6,300.000  kn
– početni(minimalni) iznos promjenjivog dijela naknade za koncesiju: – nema
– najviša cijena usluge:    – detaljan prikaz u natječajnoj dokumentaciji

2.9 a) Linija br. 9603a Split – Milna – Hvar / 24 NM

– razdoblje obavljanja prijevoza:    – sezonsko
– minimalna učestalost prijevoza / povratnih putovanja tjedno:    – kao u točki IV.
a) izvansezonsko razdoblje:        0             b) sezonsko razdoblje:       7
– kapacitet broda:    – 300 putnika
– očekivani broj putnika godišnje:    – 50.000
– maksimalno vrijeme trajanja putovanja:    – pri brzini od 26 čv / 1 h
– maksimalna starost broda:    – kao u točki V.
– minimalni iznos potpore:  – predviđen je  ukupan iznos potpore za liniju br. 9603 i br. 9603a u iznosu od 6,300.000  kn
– početni(minimalni) iznos promjenjivog dijela naknade za koncesiju: – nema
– najviša cijena usluge:   – detaljan prikaz u natječajnoj dokumentaciji

 

 

2.10 Linija br. 9604   Lastovo – Vela Luka – (Hvar) – Split / 60 NM

– razdoblje obavljanja prijevoza:    – cjelogodišnje
– minimalna učestalost prijevoza / povratnih putovanja tjedno:  – kao u točki IV.
a) izvansezonsko razdoblje:    7               b) sezonsko razdoblje:    7
– vrsta i kapacitet broda:       – 300 putnika
– očekivani broj putnika godišnje:      – 155.000
– maksimalno vrijeme trajanja putovanja:    – pri brzini od 26 čv / 3 h
– maksimalna starost broda:       – kao u točki V.
– minimalni iznos potpore:       – 9,000.000  kn
– početni(minimalni) iznos promjenjivog dijela naknade za koncesiju: – nema
– najviša cijena usluge:   – detaljan prikaz u natječajnoj dokumentaciji

2.11 Linija br. 9608   Korčula – (Prigradica) – Hvar – Split / 58 NM

– razdoblje obavljanja prijevoza:    -cjelogodišnje
– minimalna učestalost prijevoza / povratnih putovanja tjedno:  – kao u točki IV.
a) izvansezonsko razdoblje:       6      b) sezonsko razdoblje:       7
– kapacitet broda:    – 300 putnika
– očekivani broj putnika godišnje:      – 80.000
– maksimalno vrijeme trajanja putovanja:    – pri brzini od 26 čv / 3 h
– maksimalna starost broda:       – kao u točki V.
– minimalni iznos potpore:       – 8,100.000  kn
– početni(minimalni) iznos promjenjivog dijela naknade za koncesiju: – nema
– najviša cijena usluge:   – detaljan prikaz u natječajnoj dokumentaciji

2.12 Linija br. 9601   Split – Rogač- (Milna)  / 9 NM

– razdoblje obavljanja prijevoza:    – cjelogodišnj
– minimalna učestalost prijevoza / povratnih putovanja tjedno:  – kao u točki IV.
a) izvansezonsko razdoblje:    7        b) sezonsko razdoblje:    7
– kapacitet broda:    – 150 putnika
– očekivani broj putnika godišnje:      – 42.000
– maksimalno vrijeme trajanja putovanja:     – pri brzini od 20 čv / 35 min
– maksimalna starost broda:       – kao u točki V.
– minimalni iznos potpore:       – 1,800.000  kn
– početni(minimalni) iznos promjenjivog dijela naknade za koncesiju: – nema
– najviša cijena usluge:   – detaljan prikaz u natječajnoj dokumentaciji

2.13 Linija br. 9807   Dubrovnik – Šipanska luka – Sobra – (Polače – Korčula- Lastovo)  / 26 NM

– razdoblje obavljanja prijevoza:    – cjelogodišnj
– minimalna učestalost prijevoza / povratnih putovanja tjedno:    – kao u točki IV.
a) izvansezonsko razdoblje:       7        b) sezonsko razdoblje:      14
– kapacitet broda:    – 200 putnika
– očekivani broj putnika godišnje:    – 60.000
– maksimalno vrijeme trajanja putovanja:    – pri brzini od 26 čv / 1 h i 20 min
– maksimalna starost broda:    – kao u točki V.
– minimalni iznos potpore:    – 4,680.000  kn
– početni(minimalni) iznos promjenjivog dijela naknade za koncesiju: – nema
– najviša cijena usluge:        – detaljan prikaz u natječajnoj dokumentaciji

3. Predmet natječaja su državne klasične brodske linije, koje se daju u koncesiju pod sljedećim uvjetima:

3.1 Linija br. 405    Rava – Iž – Zadar / 22 NM

– razdoblje obavljanja prijevoza:    – cjelogodišnje
– minimalna učestalost prijevoza / povratnih putovanja tjedno:  – kao u točki IV.
a) izvansezonsko razdoblje:     8            b) sezonsko razdoblje:    8
– kapacitet broda:    – 200 putnika
– očekivani broj putnika godišnje:      – 40.000
– maksimalno vrijeme trajanja putovanja:        – pri brzini od 16 čv / 1 h i 45 min
– maksimalna starost broda:          – kao u točki V.
– minimalni iznos potpore:  – predviđen je  ukupan iznos potpore za liniju br. 405 i br. 405a u iznosu od 5,670.000  kn
– početni(minimalni) iznos promjenjivog dijela naknade za koncesiju: – nema
– najviša cijena usluge:   – detaljan prikaz u natječajnoj dokumentaciji

3.1 a) Linija  br. 405a  Sali – Zaglav – Zadar / 14.8 NM

– razdoblje obavljanja prijevoza:    – cjelogodišnje
– minimalna učestalost prijevoza / povratnih putovanja tjedno:    – kao u točki IV.
a) izvansezonsko razdoblje:        6           b) sezonsko razdoblje:      6
– kapacitet broda:       – 200 putnika
– očekivani broj putnika godišnje:     – 28.000
– maksimalno vrijeme trajanja putovanja:   – pri brzini od 16 čv / 1 h i 20 min
– maksimalna starost broda:      – kao u točki V.
– minimalni iznos potpore:  – predviđen je  ukupan iznos potpore za liniju br. 405 i br. 405a u iznosu od 5,670.000  kn
– početni(minimalni) iznos promjenjivog dijela naknade za koncesiju: – nema
– najviša cijena usluge:   – detaljan prikaz u natječajnoj dokumentaciji

4. Učestalost ticanja opcionalnih luka za sve linije navedene u točkama 2. i 3. bit će razrađena u natječajnoj dokumentaciji.

5. Maksimalna starost broda za sve brzobrodske linije navedene u točki 2.1 do 2.13 ovog natječaja  je 20 godina, a za klasične linije navedene u točki 3.1  i  3.1 a) ovog Natječaja je 35 godina.

5.1 Brodari koji su obavljali javni obalni linijski pomorski promet na dan stupanja na snagu Pravilnika o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu (Narodne novine, broj 130/06 – u daljnjem tekstu: Pravilnik), moći će obavljati plovidbu i s brodovima koji imaju starost veću od one navedene u točki 5. kao i brzinu manju od one koja je utvrđena Pravilnikom.

6. Pravo podnošenja ponude u postupku natječaja imaju pravne i fizičke osobe upisane u sudski odnosno obrtni registar u Republici Hrvatskoj za obavljanje djelatnosti pomorskoga obalnog prijevoza putnika i robe koje ispunjavaju  uvjete članka 3. Uredbe o uvjetima i postupku davanja koncesije za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu (Narodne novine, broj 132/06 – u daljnjem tekstu: Uredba).

7. Koncesije se daju na razdoblje od 6 godina.

7.1 Za brodare iz točke  5. 1  ovog Natječaja koncesija se daje na rok od 5 godina.

8. Ponuda za koncesiju obavezno treba sadržavati, odnosno biti sačinjena sukladno članku 6., 7. i 8. Uredbe i natječajnoj dokumentaciji.

8.1. Natječajna dokumentacija osobito sadrži:

a) prikaz najviše cijene usluge na pojedinoj liniji;
b) obrasce s raščlambama elemenata poslovnog plana iz članka 7. Uredbe
c) obrasce za tehnički dio ponude prema elementima iz članka 20. Uredbe
d) razradu učestalosti ticanja opcionalnih luka za sve linije.

8.2. Natječajnu dokumentaciju mogu zatražiti ovlaštene pravne i fizičke osobe iz točke 6. ovog Natječaja. Natječajna dokumentacija može se preuzeti u prostorijama Agencije.

9. Ponuditelj je dužan dostaviti instrument osiguranja plaćanja – bjanko zadužnicu u visini kojom se osigurava kvalitetno izvršavanje koncesije, pod uvjetima iz članka 30. Uredbe.

10. Rok trajanja Natječaja je  60  dana od  dana objave u “Narodnim novinama”.

10.1. Ovaj Natječaj objavit će se i na Internet-stranicama Agencije.

11. Ponuda za natječaj podnosi se Stručnom povjerenstvu Agencije za obalni linijski pomorski promet na adresu Antofagaste 6, 21000 Split, u zapečaćenoj omotnici s naznakom   ˝ Ne otvaraj –  Ponuda za koncesiju za obavljanje javnog prijevoza na liniji_________˝.

12. Ponuda se može predati neposredno  ili biti upućena poštom.
Za ponudu koja je upućena poštom preporučeno, dan predaje na pošti smatra se danom predaje Stručnom povjerenstvu.

12.1. Ponuda podnesena nakon isteka roka određenog u ovoj odluci neće se razmatrati i bit će vraćena podnositelju ponude neotvorena.

13. Sjednica stručnog povjerenstva Agencije na kojoj će se javno otvoriti podnesene ponude održat će se petog (5) dana od isteka roka iz točke 10. stavka 1. ovog Natječaja u 10 sati u sjedištu Agencije u Splitu, Antofagaste 6.. dakle u ponedjeljak 26.veljače 2007. godine u 10 sati.

13.1. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni samo ovlašteni predstavnici ponuditelja.

14. Neće se prihvatiti ponuda koja ne ispunjava uvjete utvrđene ovim Natječajem.

15. Odluka o izboru najpovoljnije ponude bit će donesena u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

16. Osobe ovlaštene za davanje informacija vezanih za natječaj su kap. Ivan Jelavić Šako tel. 021/ 329-373,  Paula Vidović Meštrović dipl.iur. tel. 021/ 329-374  i  Marijana Hrženjak dipl.oec. tel. 021/ 329-375

 

Split, 16. prosinca 2006. godine

Predsjednik Upravnog vijeća
Agencije za obalni
linijski pomorski promet
kap. Mario Babić