Natrag

Datum: 03.01.2011.

KONCESIJE ZA PET BRODSKIH LINIJA

Upravno vijeće Agencije za obalni linijski pomorski promet donijelo je Odluku o namjeri davanja koncesije za obavljanje javnog prijevoza u linijskom pomorskom prometu na pet državnih klasičnih brodskih liniji:

– 310 Mali Lošinj – (Srakane – Unije – Ilovik – Susak)
– 415 Vrgada – Pakoštane – Biograd
– 505 Vodice – Prvić – Zlarin – Šibenik
– 614 Orebić – Korčula
– 807 Šipan – Lopud – Koločep – Dubrovnik

Tekst natječaja bit će objavljen u Narodnim novinama u srijedu 5. siječnja 2011. godine. Zadnji rok za predaju ponuda u Agenciji jest 31. svibnja 2011. godine do 15 sati bez obzira na način dostave. Stručna povjerenstva će otvoriti prispjele ponude na sjednici koja će se održati 2. lipnja 2011. godine s početkom u 10 sati u prostorijama Agencije za obalni linijski pomorski promet u Splitu, Ulica grada Antofagaste 6. Odluka o odabiru koncesionara donijet će se u roku od 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda.
Zainteresiranim brodarima ostavljeno je petomjesečno razdoblje za prijavu za natječaj da bi im se omogućila nabava novih i uređenje postojećih brodova kako bi se na natječaju pojavili sa što kvalitetnijim plovilima. Naime, ugovori koji budu potpisani temeljem novoga natječaja vrijedit će, sukladno amandmanima na Direktivu Europske unije 3577/92, do 31. prosinca 2016. godine, a nakon toga će se raspisati novi natječaji na kojima će ravnopravno moći sudjelovati svi zainteresirani brodari iz Europske unije.

Dokumenti:
310 Mali Lošinj –(Srakane – Unije – Ilovik – Susak)
415 Vrgada – Pakoštane – Biograd
505 Vodice – Prvić – Zlarin – Šibenik
614 Orebić – Korčula
807 Šipan – Lopud – Koločep – Dubrovnik