Natrag

Datum: 15.02.2019.

Kratka obavijest o dobivenoj prethodnoj suglasnosti za liniju bez obveze javne usluge brodaru Catamaran line d.o.o.

Temeljem zahtjeva brodara Catamaran line d.o.o iz Splita, te na temelju članka 20. točke 8., a u svezi s člancima 55. a i 55. b Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 33/06, 38/09, 87/09, 18/11, 80/13 i 56/16) Upravno vijeće Agencije za obalni linijski pomorski promet je na svojoj 40. sjednici održanoj danas 15. veljače 2019. godine Odluku kojom se brodaru Catamaran line d.o.o. daje se prethodna suglasnost za održavanje linije bez obveze javne usluge na relaciji Split ( Gradska luka ) – Resnik ( Zračna luka Split ) i obratno.

Linija će se očekivano održavati u razdoblju od 1. svibnja 2019. godine do 31. listopada 2019. godine, a prema redu plovidbe i cjeniku iz zahtjeva brodara.

Suglasnost se daje se uz uvjet da brodar sklopi s Agencijom za obalni linijski pomorski promet Ugovor o obavljanju javnog prijevoza bez obveze javne usluge.

Prije sklapanja Ugovora, brodar je dužan dostaviti Odobrenje za plovidbu na liniji od strane nadležne lučke kapetanije te Suglasnost na red plovidbe od strane nadležnih lučkih uprava.