Natrag

Datum: 03.03.2021.

NATJEČAJ ZA TRAJEKTNu LINIJu 338 lopar – valbiska ZBOG izjavljene ŽALBe PONOVNO ZAUSTAVLJEN

Zbog izjavljene žalbe ponovno je zaustavljen natječaj za odabir brodara koji će pružati javnu uslugu javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza na državnoj trajektnoj liniji 338 Lopar – Valbiska i obratno. Informacija o izjavljenoj žalbi objavljena je u predmetnom postupku javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Do odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave po žalbi u postupku se neće poduzimati nikakve radnje, a otvaranje ponuda predviđeno za 4. ožujka 2021. godine također se neće održati.

Po primitku odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave Agencija će o daljnjem tijeku postupka obavijestiti javnost i poduzeti potrebne radnje sukladno istoj.