Natrag

Datum: 19.10.2023.

NOVI – 432_POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA – obavljanje redovitog javnog prijevoza na relaciji TKON – BIOGRAD_korak 2 SNCM

U skladu s odredbama Uredbe (EEZ) broj 3577/92 i Presudi Općeg suda od 1. ožujka 2017. godine SNCM protiv Europske komisije (Predmet T-454/13 EU:T:2017:134, t.130.) Agencija za obalni linijski pomorski promet provodi analizu tržišta sa stajališta ponude, a kojom analizom se moraju utvrditi trenutačna i potencijalna ponuda bez intervencije države i u koju svrhu objavljuje sljedeći javni

 

PONOVLJENI

POZIV NA ISKAZIVANJE INTERESA

ZA OBAVLJANJE REDOVITOG JAVNOG POMORSKOG PRIJEVOZA NA RELACIJI TKON (otok Pašman) – BIOGRAD (kopno) I OBRATNO RO-RO PUTNIČKIM BRODOM

 

Agencija za obalni linijski pomorski promet (nadalje: Agencija) objavila je dana 12. rujna 2023. godine Poziv na iskazivanje interesa za obavljanje redovitog javnog pomorskog prijevoza na relaciji Tkon (otok Pašman) – Biograd (kopno) i obratno ro-ro putničkim brodom (urbroj: 4061/2023). Dana 29. rujna 2023. godine produljen je rok za dostavu pisma namjere do 16. listopada 2023. godine.

Dana 19. listopada 2023. godine Agencija je zaprimila dopis Općine Tkon (KLASA: 342-01/23-04/1, URBROJ: 2198-32-23-6, od dana 18. listopada 2023. godine) u kojem ista kao nadležna jedinica lokalne samouprave za relaciju Tkon – Biograd i obratno skreće pozornost da učestalost navedena u Pozivu od 12. rujna 2023. godine ne odgovara realnom stanju i stvarnoj potrebi te se učestalost u pozivu treba povećati na način da učestalost uključuje i broj dodatnih putovanja koja su se redovito održavala tijekom 2023. godine, a zbog kojih su državnu trajektnu liniju 432 Tkon – Biograd i obratno održavala dva broda (“Kijevo” i “Otok Pašman”). Općina Tkon ističe da je stvarna potreba otoka Pašmana u visokoj sezoni održavanje linije s dva broda manjeg kapaciteta do 40-tak vozila s učestalosti od 19 putovanja dnevno.

 

Slijedom navedenog:

  1. Pozivaju se pravne osobe i fizičke osobe obrtnici registrirani za obavljanje djelatnosti pomorskog prijevoza putnika/brodari odnosno kompanije koje su kao pravne osobe preuzela odgovornost za upravljanje brodom od vlasnika broda i koje su preuzimanjem takve odgovornosti preuzele ovlasti i odgovornosti sukladno Međunarodnom pravilniku o upravljanju sigurnošću da iskažu interes za obavljanje redovitog javnog pomorskog prijevoza:

– između luke TKON na otoku Pašmanu i luke BIOGRAD u gradu Biogradu na Moru na kopnu.

– RO-RO putničkim brodom sposobnim za plovidbu prema Pomorskom zakoniku („Narodne novine“, br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19) i Zakonu o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu („Narodne novine“, br. 19/22) minimalnog kapaciteta 200 putnika u izvansezoni i niskoj sezoni, 300 putnika u visokoj sezoni, a 35 vozila u izvansezoni i niskoj sezoni, 60 vozila u visokoj sezoni,

– uz uvjet da ima na raspolaganju zamjenski brod mogućeg odstupanja do 25 % kapaciteta putnika (izvansezona i niska sezona) odnosno 0% kapaciteta putnika u visokoj sezoni i do 20 % kapaciteta vozila (izvansezona i niska sezona) odnosno 0% kapaciteta vozila u visokoj sezoni,

– učestalosti: 61 polazno-povratno putovanje tjedno u izvansezoni, 77 polazno-povratnih putovanja tjedno u niskoj sezoni i 133 polazno – povratno putovanje tjedno u visokoj sezoni,

– maksimalne visine cijene naplate usluge za prijevoz putnika i vozila:

– s prijevozom robe: 1,59 € za svakih 100 kg,  3,85 € po obujmu za 1m3 , 2,92 € po komadu za TV, štednjaci, perilice, hladnjaci i razne peći,

– s prijevozom prtljage: besplatno do 20 kg ručne prtljage, 0,40 € za svakih 10 kg preko,

– s pravom na povlašteni i besplatni prijevoz kojeg korisnici ostvaruju u skladu s člankom 32. Zakona o  prijevozu u linijskom i povremenom obalnom linijskom pomorskom prometu („Narodne novine“ br. 19/22),

– s posadom broda koja treba udovoljavati uvjetima propisanima Pravilnikom o uvjetima za obavljanje pomorske kabotaže u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ br. 109/19).

 

 

  1. Pozivaju se gospodarski subjekti koji su zainteresirani za obavljanje prijevoza iz točke I. da dostave pismo namjere iz kojeg će biti razvidno da će prijevoz iz točke 1. obavljati bez naknade za javnu uslugu ili  da prijevoz iz točke I. ne mogu obavljati bez naknade za javnu uslugu uz navođenje iznosa godišnjeg iznosa naknade (EUR) i uvjeta.

Pismo namjere dostaviti na adresu [email protected]  u roku od 10 dana od dana objave ovog Poziva na službenim stranicama Agencije za obalni linijski pomorski promet.

 

 

Urbroj: 4784/2023

Split, 19. listopada 2023. godine