Natrag

Datum: 17.07.2020.

ODABRAN BRODAR ZA ODRŽAVANJE LINIJE 9502 ŽIRJE – KAPRIJE – ŠIBENIK I OBRATNO

Upravno vijeće Agencije za obalni linijski pomorski promet odlučilo je o ishodu natječaja za obavljanje javnog prijevoza s obvezom javne usluge na neprofitabilnoj državnoj brzobrodskoj linije 9502 Žirje – Kaprije – Šibenik i obratno.

Za održavanje linije 9502 Žirje – Kaprije – Šibenik i obratno odabrana je ponuda brodara Miatrade d.o.o. iz Zadra.

Pristigle su ukupno četiri ponude sljedećih brodara: Miatrade d.o.o., Adriatic Fast Ferries d.o.o., Catamaran Line d.o.o. i G & V Line Iadera d.o.o.

Temeljem odluke Upravnog vijeća Agencije za obalni linijski pomorski promet raspisan je natječaj za odabir brodara koji će pružati javnu uslugu javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza na državnoj brzobrodskoj linije 9502 Žirje – Kaprije – Šibenik i obratno.

Rok za dostavu ponuda bio je 16. lipnja 2020.godine do 10:00 sati te su po isteku tog roka u nazočnosti članova stručnog povjerenstva i predstavnika brodara u prostorijama Agencije za obalni linijski pomorski promet u Splitu otvorene ponude prispjele na natječaj.

Odluka o ishodu natječaja objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.