Natrag

Datum: 20.09.2012.

OTVORENE PONUDE ZA LINIJE NA KVARNERU

Na natječaj za dobivanje koncesije na dvama linijama na Kvarneru javilo se ukupno sedam brodara: tri za brzobrodsku liniju 9308 Mali Lošinj-Ilovik-Susak-Unije-Martinšćica-Cres-Rijeka i četiri za klasičnu brodsku liniju 311 Ilovik–Mrtvaška. U nazočnosti članova stručnoga povjerenstva i predstavnika brodara, ponude su otvorene u četvrtak 20. rujna 2012. godine u prostorijama Agencije za obalni linijski pomorski promet u Splitu.
Ponude za održavanje brzobrodske linije 9308 dostavili su riječka Jadrolinija, splitska Linijska nacionalna plovidba d.d. te U.T.O. Kapetan Luka iz Krila Jesenica.
Za koncesiju na klasičnoj brodskoj liniji 311 natjecali su se T.U.O. Mankul iz Zadra, RPZ Vrgada iz Vrgade, tvrtka Porat Ilovik d.o.o. iz Ilovika i Obrt za ribarstvo i turizam ‘Trn’ iz Ždrelca. No, zbog nepravodobnosti dostave ponuda Obrta ‘Trn’ je isključena iz daljnjega postupka.
Stručno povjerenstvo će ponude pregledati, ocijeniti te zapisnički konstatirati rezultate. Odluka o odabiru najpovoljnijega ponuditelja donijet će se u roku od 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda., a to je bio 17. rujna 2012. godine.
Ugovori s novim koncesionarima na linijama Mali Lošinj-Ilovik-Susak-Unije-Martinšćica-Cres-Rijeka i Ilovik – Mrtvaška vrijedit će, sukladno amandmanima na Direktivu Europske unije 3577/92, do 31. prosinca 2016. godine, nakon čega će na natječaju moći sudjelovati brodari iz cijele Europske Unije.