Natrag

Datum: 17.12.2020.

OTVORENE PONUDE ZA OSAM DRŽAVNIH BRODSKIH LINIJA

U Agenciji za obalni linijski pomorski promet otvorene su ponude prispjele na natječaje za održavanje osam državnih brodskih linija, dok će se ponude za održavanje brodske linije 310 Mali Lošinj – (Unije – Srakane Vele – Susak) i obratno otvoriti dana 22. prosinca 2020. godine.

U nazočnosti članova stručnog povjerenstva i predstavnika brodara u utorak 15. prosinca 2020. godine u prostorijama Agencije za obalni linijski pomorski promet u Splitu otvorene su ponude prispjele na natječaj za odabir brodara koji će od 1. siječnja 2021. godine obavljati prijevoz na neprofitabilnim državnim brodskim linijama broj  405 i 406. Ranije su, u četvrtak 3. prosinca 2020. godine, u nazočnosti članova stručnih povjerenstava i predstavnika brodara otvorene prispjele ponude na natječaje za odabir brodara koji će od 1. siječnja 2021. godine obavljati prijevoz na neprofitabilnim državnim brodskim linijama broj 311, 501, 505, 612, 614 i 807.

Temeljem odluka Upravnog vijeća Agencije za obalni linijski pomorski promet raspisani su natječaji za odabir brodara koji će pružati javnu uslugu javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza od 1. siječnja 2021. godine na neprofitabilnim državnim brodskim linijama:

Rok za dostavu ponuda bio je 3. prosinca 2020. godine za linije 311 Ilovik – Mrtvaška – (Mali Lošinj) i obratno, 501 Krapanj – Brodarica i obratno, 505 (Vodice – Prvić Šepurine – Prvić Luka – Zlarin) – Šibenik i obratno, 612 Komiža – Biševo i obratno, 614 Korčula – Orebić i obratno te 807 Suđurađ – Lopud – Koločep – Dubrovnik i obratno. Rok za dostavu ponuda za linije 405 Rava – (Mala Rava – Veli Iž – Mali Iž) – Zadar i obratno / 406 Zadar – Sali – Zaglav i obratno produljen je na 15. prosinca 2020. godine za linije radi dopune dokumentacije za nadmetanje.

Rok za dostavu ponuda za liniju 310 Mali Lošinj – (Unije – Srakane Vele – Susak) i obratno je produljen na 22. prosinca 2020. godine obzirom da je postupak bio zaustavljen radi izjavljene žalbe na dokumentaciju za nadmetanje, te su odbijanjem žalbe kao neosnovane stvoreni uvjeti za nastavak postupka, a rok za dostavu valjalo je produljiti sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Brodar Jadrolinija jedini je dao ponude za održavanje linija 505 i 807, na natječaj za održavanje linije 311 ponudu je dao brodar Porat Ilovik d.o.o. dok se za održavanje linije broj 501 javio brodar Gradski parking d.o.o.

Jedna ponuda pristigla je i za liniju 612, i to brodara Nautički centar Komiža d.o.o., dok su za održavanje linije 614 pristigle dvije ponude koje su podnijeli G & V Line Iadera d.o.o. te KTD Bilan d.o.o.

Na natječaj za održavanje linija 405/406 ponudu je dao jedino brodar G & V Line Iadera d.o.o.

Stručna povjerenstva će ponude pregledati, ocijeniti i zapisnički konstatirati rezultate, a rok za donošenje odluke o odabiru je 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.