Natrag

Datum: 25.09.2023.

POZIV NA ISKAZIVANJE INTERESA ZA OBAVLJANJE REDOVITOG JAVNOG POMORSKOG PRIJEVOZA NA RELACIJI  BRBINJ – (BOŽAVA – ZVERINAC – SESTRUNJ  – RIVANJ) – ZADAR I OBRATNO; ZADAR – (IŽ MALI) – VELI IŽ – (RAVA MALA – RAVA) I OBRATNO BRZIM PUTNIČKIM PLOVILOM

U skladu s odredbama Uredbe (EEZ) broj 3577/92 i Presudi Općeg suda od 1. ožujka 2017. godine SNCM protiv Europske komisije (Predmet T-454/13 EU:T:2017:134, t.130.) Agencija za obalni linijski pomorski promet provodi analizu tržišta sa stajališta ponude, a kojom analizom se moraju utvrditi trenutačna i potencijalna ponuda bez intervencije države i u koju svrhu objavljuje sljedeći javni

 

POZIV NA ISKAZIVANJE INTERESA

ZA OBAVLJANJE REDOVITOG JAVNOG POMORSKOG PRIJEVOZA NA RELACIJI  BRBINJ – (BOŽAVA – ZVERINAC – SESTRUNJ  – RIVANJ) – ZADAR I OBRATNO; ZADAR – (IŽ MALI) – VELI IŽ – (RAVA MALA – RAVA) I OBRATNO BRZIM PUTNIČKIM PLOVILOM

 

  1. Pozivaju se pravne osobe i fizičke osobe obrtnici registrirani za obavljanje djelatnosti pomorskog prijevoza putnika/brodari odnosno kompanije koje su kao pravne osobe preuzela odgovornost za upravljanje brodom od vlasnika broda i koje su preuzimanjem takve odgovornosti preuzele ovlasti i odgovornosti sukladno Međunarodnom pravilniku o upravljanju sigurnošću da iskažu interes za obavljanje redovitog javnog pomorskog prijevoza:

– između luke Brbinj/Lučina na Dugom otoku, luke Božava na Dugom otoku, luke Zverinac na otoku Zverincu, luke Sestrunj/Kablin na otoku Sestrunju, luke Rivanj na otoku Rivnju i luke Zadar na kopnu te obratno; između luke Rava Vela/Marinica na otoku Ravi, luke Rava Mala/Lokvina na otoku Ravi, luke Veli Iž na otoku Ižu, luke Iž Mali – Komoševo na otoku Ižu i luke Zadar na kopnu te obratno;

– brzim putničkim plovilom sposobnim za plovidbu BRBINJ – (BOŽAVA – ZVERINAC – SESTRUNJ  – RIVANJ) – ZADAR i obratno prema Pomorskom zakoniku  („Narodne novine“, br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19) i Zakonu o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu („Narodne novine“, br. 19/22) minimalnog kapaciteta 200 putnika u izvansezoni, niskoj i visokoj sezoni,

– uz uvjet da za relaciju BRBINJ – (BOŽAVA – ZVERINAC – SESTRUNJ  – RIVANJ) – ZADAR i obratno  ima na raspolaganju zamjenski brod mogućeg odstupanja do 20% kapaciteta putnika u izvansezoni, niskoj i visokoj sezoni,

– učestalosti 8 polazno-povratnih putovanja tjedno u izvansezoni, 8 polazno-povratnih putovanja tjedno u niskoj sezoni i 8 polazno – povratnih putovanja tjedno u visokoj sezoni na relaciji BRBINJ – (BOŽAVA – ZVERINAC – SESTRUNJ  – RIVANJ) – ZADAR i obratno

– maksimalne visine cijene naplate usluge za prijevoz putnika na relaciji BRBINJ – (BOŽAVA – ZVERINAC – SESTRUNJ  – RIVANJ) – ZADAR i obratno:

– brzim putničkim plovilom sposobnim za plovidbu ZADAR – (IŽ MALI) – VELI IŽ – (RAVA MALA – RAVA) i obratno prema Pomorskom zakoniku  („Narodne novine“, br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19) i Zakonu o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu („Narodne novine“, br. 19/22) minimalnog kapaciteta 200 putnika u izvansezoni, niskoj i visokoj sezoni,

– uz uvjet da za relaciju ZADAR – (IŽ MALI) – VELI IŽ – (RAVA MALA – RAVA) i obratno ima na raspolaganju zamjenski brod mogućeg odstupanja do 20% kapaciteta putnika u izvansezoni, niskoj i visokoj sezoni,

– učestalosti 6 polazno-povratnih putovanja tjedno u izvansezoni, 6 polazno-povratnih putovanja tjedno u niskoj sezoni i 6 polazno – povratnih putovanja tjedno u visokoj sezoni na relaciji ZADAR – (IŽ MALI) – VELI IŽ – (RAVA MALA – RAVA) i obratno

– maksimalne visine cijene naplate usluge za prijevoz putnika na relaciji ZADAR – (IŽ MALI) – VELI IŽ – (RAVA MALA – RAVA) i obratno:

– s pravom na povlašteni i besplatni prijevoz kojeg korisnici ostvaruju u skladu s člankom 32. Zakona o  prijevozu u linijskom i povremenom obalnom linijskom pomorskom prometu („Narodne novine“, br. 19/22) na svim relacijama BRBINJ – (BOŽAVA – ZVERINAC – SESTRUNJ  – RIVANJ) – ZADAR i obratno; ZADAR – (IŽ MALI) – VELI IŽ – (RAVA MALA – RAVA) i obratno,

– s posadom broda koja treba udovoljavati uvjetima propisanima Pravilnikom o uvjetima za obavljanje pomorske kabotaže u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, br. 109/19) na svim relacijama BRBINJ – (BOŽAVA – ZVERINAC – SESTRUNJ  – RIVANJ) – ZADAR i obratno; ZADAR – (IŽ MALI) – VELI IŽ – (RAVA MALA – RAVA) i obratno.

 

  1. Pozivaju se gospodarski subjekti koji su zainteresirani za obavljanje prijevoza iz točke I. da dostave pismo namjere iz kojeg će biti razvidno da će prijevoz iz točke 1. obavljati bez naknade za javnu uslugu ili da prijevoz iz točke I. ne mogu obavljati bez naknade za javnu uslugu uz navođenje godišnjeg iznosa naknade (EUR) i uvjeta.

 

Pismo namjere dostaviti na adresu [email protected]  u roku od 20 dana od dana objave ovog Poziva na službenim stranicama Agencije za obalni linijski pomorski promet.

 

Urbroj: 4246/2023

Split, 25. rujna 2023. godine