Natrag

Datum: 12.09.2023.

POZIV NA ISKAZIVANJE INTERESA ZA OBAVLJANJE REDOVITOG JAVNOG POMORSKOG PRIJEVOZA NA RELACIJI NA MALI LOŠINJ – (ILOVIK – SUSAK – UNIJE – MARTINŠĆICA) – CRES – RIJEKA I OBRATNO BRZIM PUTNIČKIM PLOVILOM

U skladu s odredbama Uredbe (EEZ) broj 3577/92 i Presudi Općeg suda od 1. ožujka 2017. godine SNCM protiv Europske komisije (Predmet T-454/13 EU:T:2017:134, t.130.) Agencija za obalni linijski pomorski promet provodi analizu tržišta sa stajališta ponude, a kojom analizom se moraju utvrditi trenutačna i potencijalna ponuda bez intervencije države i u koju svrhu objavljuje sljedeći javni

 

POZIV NA ISKAZIVANJE INTERESA

ZA OBAVLJANJE REDOVITOG JAVNOG POMORSKOG PRIJEVOZA NA RELACIJI MALI LOŠINJ – (ILOVIK – SUSAK – UNIJE – MARTINŠĆICA) –  CRES – RIJEKA I OBRATNO BRZIM PUTNIČKIM PLOVILOM

 

  1. Pozivaju se pravne osobe i fizičke osobe obrtnici registrirani za obavljanje djelatnosti pomorskog prijevoza putnika/brodari odnosno kompanije koje su kao pravne osobe preuzela odgovornost za upravljanje brodom od vlasnika broda i koje su preuzimanjem takve odgovornosti preuzele ovlasti i odgovornosti sukladno Međunarodnom pravilniku o upravljanju sigurnošću da iskažu interes za obavljanje redovitog javnog pomorskog prijevoza:

– između luke Mali Lošinj na otoku Lošinju, luke Ilovik na otoku Iloviku, luke Susak na otoku Susku, luke Unije na otoku Unijama, luke Martinšćica na otoku Cresu, luke Cres na otoku Cresu i luke Rijeka na kopnu te obratno,

– brzim putničkim plovilom sposobnim za plovidbu prema Pomorskom zakoniku  („Narodne novine“, br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19) i Zakonu o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu („Narodne novine“, br. 19/22) minimalnog kapaciteta 300 putnika u izvansezoni, niskoj i visokoj sezoni,

– uz uvjet da ima na raspolaganju zamjenski brod mogućeg odstupanja do 20 % kapaciteta putnika u izvansezoni, niskoj i visokoj sezoni,

– učestalosti 7 polazno-povratnih putovanja tjedno u izvansezoni, 7 polazno-povratnih putovanja tjedno u niskoj sezoni i 7 polazno – povratnih putovanja tjedno u visokoj sezoni,

– maksimalne visine cijene naplate usluge za prijevoz putnika:

– s pravom na povlašteni i besplatni prijevoz kojeg korisnici ostvaruju u skladu s člankom 32. Zakona o  prijevozu u linijskom i povremenom obalnom linijskom pomorskom prometu („Narodne novine“, br. 19/22),

– s posadom broda koja treba udovoljavati uvjetima propisanima Pravilnikom o uvjetima za obavljanje pomorske kabotaže u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, br.  109/19).

 

  1. Pozivaju se gospodarski subjekti koji su zainteresirani za obavljanje prijevoza iz točke I. da dostave pismo namjere iz kojeg će biti razvidno da će prijevoz iz točke 1. obavljati bez naknade za javnu uslugu ili da prijevoz iz točke I. ne mogu obavljati bez naknade za javnu uslugu uz navođenje iznosa godišnjeg iznosa naknade (EUR) i uvjeta.

Pismo namjere dostaviti na adresu info@agencija-zolpp.hr  u roku od 20 dana od dana objave ovog Poziva na službenim stranicama Agencije za obalni linijski pomorski promet.

 

 

 

Urbroj: 4068/2023

Split, 12. rujna 2023. godine