Natrag

Datum: 12.09.2023.

POZIV NA ISKAZIVANJE INTERESA ZA OBAVLJANJE REDOVITOG JAVNOG POMORSKOG PRIJEVOZA NA RELACIJI UBLI (otok Lastovo) – VELA LUKA (otok Korčula) – HVAR (otok Hvar) – SPLIT (kopno) RO-RO PUTNIČKIM BRODOM

U skladu s odredbama Uredbe (EEZ) broj 3577/92 i Presudi Općeg suda od 1. ožujka 2017. godine SNCM protiv Europske komisije (Predmet T-454/13 EU:T:2017:134, t.130.) Agencija za obalni linijski pomorski promet provodi analizu tržišta sa stajališta ponude, a kojom analizom se moraju utvrditi trenutačna i potencijalna ponuda bez intervencije države i u koju svrhu objavljuje sljedeći javni

POZIV NA ISKAZIVANJE INTERESA

ZA OBAVLJANJE REDOVITOG JAVNOG POMORSKOG PRIJEVOZA NA RELACIJI UBLI (otok Lastovo) – VELA LUKA (otok Korčula) – HVAR (otok Hvar) – SPLIT (kopno) RO-RO PUTNIČKIM BRODOM

I. Pozivaju se pravne osobe i fizičke osobe obrtnici registrirani za obavljanje djelatnosti pomorskog prijevoza putnika/brodari odnosno kompanije koje su kao pravne osobe preuzela odgovornost za upravljanje brodom od vlasnika broda i koje su preuzimanjem takve odgovornosti preuzele ovlasti i odgovornosti sukladno Međunarodnom pravilniku o upravljanju sigurnošću da iskažu interes za obavljanje redovitog javnog pomorskog prijevoza:
– između luke Ubli na otoku Lastovu, luke Vela Luka na otoku Korčuli, luke Hvar na otoku Hvaru i luke Split na kopnu te obratno. (Samo u slučaju otkazivanja brzobrodske linije 9608 na relaciji Korčula – Prigradica – Hvar – Split i obratno, trajekt u jutarnjem putovanju iz Ublija prema Splitu pristaje u luku Hvar ukoliko vremenske prilike dopuste pristajanje trajekta u luku Hvar.)
– RO-RO putničkim brodom sposobnim za plovidbu prema Pomorskom zakoniku („Narodne novine“, br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19) i Zakonu o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu („Narodne novine“, br. 19/22) minimalnog kapaciteta 900 putnika u izvansezoni, niskoj i visokoj sezoni, a 160 vozila u izvansezoni, niskoj i visokoj sezoni,
– uz uvjet da ima na raspolaganju zamjenski brod mogućeg odstupanja do 10 % kapaciteta putnika (izvansezona, niska i visoka sezona) i do 35 % kapaciteta vozila (izvansezona, niska i visoka sezona),
– učestalosti: 12 polazno-povratnih putovanja tjedno u izvansezoni, 28 polazno-povratnih putovanja tjedno u niskoj sezoni i 28 polazno – povratnih putovanja tjedno u visokoj sezoni,
– maksimalne visine cijene naplate usluge za prijevoz putnika i vozila:

 

– s prijevozom robe na relaciji SPLIT – UBLI i obratno: 2,92 € za svakih 100 kg, 5,71 € po obujmu za 1m3 , 5,04 € po komadu za TV, štednjaci, perilice, hladnjaci i razne peći,
– s prijevozom prtljage na relaciji SPLIT – UBLI i obratno: besplatno do 20 kg ručne prtljage, 0,66 € za svakih 10 kg preko,
– s prijevozom robe na relaciji SPLIT – VELA LUKA i obratno: 2,52 € za svakih 100 kg, 5,04 € po obujmu za 1m3 , 4,25 € po komadu za TV, štednjaci, perilice, hladnjaci i razne peći,
– s prijevozom prtljage SPLIT – VELA LUKA i obratno: besplatno do 20 kg ručne prtljage, 0,53 € za svakih 10 kg preko,

– s prijevozom robe na relaciji VELA LUKA – UBLI i obratno: 2,39 € za svakih 100 kg, 4,78 € po obujmu za 1m3 , 3,98 € po komadu za TV, štednjaci, perilice, hladnjaci i razne peći,
– s prijevozom prtljage VELA LUKA – UBLI i obratno: besplatno do 20 kg ručne prtljage, 0,46 € za svakih 10 kg preko,
– s pravom na povlašteni i besplatni prijevoz kojeg korisnici ostvaruju u skladu s člankom 32. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom linijskom pomorskom prometu (“Narodne novine”, br. 19/22) na relaciji UBLI– VELA LUKA– HVAR– SPLIT i obratno,
– maksimalne visine cijene naplate usluge za prijevoz putnika kada pristaje u luku Hvar u jutarnjem putovanju u slučaju otkazivanja brzobrodske linije 9608 na relaciji Korčula – Prigradica – Hvar – Split i obratno:

– s posadom broda koja treba udovoljavati uvjetima propisanima Pravilnikom o uvjetima za obavljanje pomorske kabotaže u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine”, br. 109/19) na relaciji UBLI– VELA LUKA– HVAR– SPLIT i obratno.

II. Pozivaju se gospodarski subjekti koji su zainteresirani za obavljanje prijevoza iz točke I. da dostave pismo namjere iz kojeg će biti razvidno da će prijevoz iz točke 1. obavljati bez naknade za javnu uslugu ili da prijevoz iz točke I. ne mogu obavljati bez naknade za javnu uslugu uz navođenje iznosa godišnjeg iznosa naknade (EUR) i uvjeta.

Pismo namjere dostaviti na adresu info@agencija-zolpp.hr  u roku od 20 dana od dana objave ovog Poziva na službenim stranicama Agencije za obalni linijski pomorski promet.

Urbroj: 4063/2023
Split, 12. rujna 2023. godine