Natrag

Datum: 27.01.2022.

POZIV NA VIRTUALNO PRAĆENJE KONFERENCIJE O BUDUĆNOSTI EUROPE: PROMET PO MJERI KORISNIKA KOJU ĆE ODRŽATI MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture održat će 15. veljače 2022. godine s početkom u 10.00 sati konferenciju „Promet po mjeri korisnika“, na kojoj će, kroz dva okrugla stola – “Javni putnički prijevoz po mjeri korisnika” i “Teretni prijevoz po mjeri korisnika”, pokušati dobiti informaciju od samih korisnika usluga – građana i prijevoznika, o tome kakav prijevoz žele, kako ga ostvariti i bolje prilagoditi njihovim potrebama.

 

Pozivamo Vas na virtualno praćenje Konferencije (za što će poveznica biti dostupna naknadno) te da već sada ispunite anketu na poveznici https://mmpi.gov.hr/vijesti-8/konferencija-o-buducnosti-europe-ispunite-anketu-i-recite-nam-sto-je-za-vas-promet-po-mjeri-korisnika/23126  i na taj način date svoj glas o tome kakav promet želite.

 

Konferencija o budućnosti Europe obuhvaća proces otvorene, uključive i transparentne rasprave s građanima Europske unije o nizu prioriteta i izazova u oblikovanju zajedničke budućnosti, pod zajedničkim vodstvom Europske komisije, Europskoga parlamenta i Vijeća EU-a, čiji se zaključci očekuju do proljeća 2022., a temeljem kojih će se oblikovati smjernice za budućnost EU-a.

 

Cilj Ministarstva je saznati što je potrebno građanima te potaknuti raspravu kroz koju će se pokušati definirati kakav je to javni prijevoz koji istovremeno odgovara potrebama građanima, lokalnoj i područnoj samoupravi, prijevoznicima, a ostaje učinkovit, siguran, i održiv. Rasprava bi trebala pokazati i kako se dobrim organiziranjem javnog prijevoza, a osobito korištenjem mogućnosti koje su nam na raspolaganju iz EU, u konačnici može pružiti bolja usluga korisnicima i odgovoriti na zahtjeve koji su pred nama.

 

Želja je Ministarstva okupiti i korisnike i dionike interesa u sustavu teretnog prijevoza te ih, kao i građane te dionike sustava javnog putničkog prijevoza, pravovremeno upoznati i pripremiti za promjene koje u području prometa dolaze s novim paketom europskog zakonodavstva za borbu protiv klimatskih promjena. Stoga će biti govora i o upotrebi čistih tehnologija, o planovima za digitalizaciju te, između ostalog, o dostupnim mogućnostima korištenja europskih sredstva za poboljšanje samog sustava.

 

Zainteresirana javnost tijekom Konferencije imati će mogućnost postavljati pitanja panelistima te davati komentare putem digitalne platforme, a na temelju prikupljenih odgovora iz ankete i zaključaka sa okruglog stola, bit će formirane preporuke za objavu na digitalnoj platformi Europske komisije