Natrag

Datum: 04.03.2010.

PRIJE LJETA MANJE TRAJEKATA, U SEZONI BEZ REDUKCIJA

U razdoblju od 8. ožujka do 31. svibnja 2010. godine pomorski promet na Jadranu odvijat će se prema izvansezonskome plovidbenome redu za koji je Upravno vijeće Agencije za obalni linijski pomorski promet dalo suglasnost na sjednici održanoj 4. ožujka 2010. godine. Najznačajnija novost u odnosu na redove plovidbe koji su vrijedili od 1. siječnja do 7. ožujka jest smanjenje broja putovanja na pojedinim trajektnim linijama. Time se omogućava ušteda od 35 milijuna kuna, a u cilju premošćavanja nedostatka sredstava uvjetovanog smanjenjem stavki za obalni linijski pomorski promet u proračunu RH za 2010. godinu.
Istodobno je odlučeno da u izvansezonskome razdoblju neće biti smanjenja broja putovanja na brodskim i brzobrodskim linijama. Sezonskim plovidbenim redom, koji vrijedi od 1. lipnja do 30. rujna 2010., nisu predviđene nikakve redukcije na trajektnim, brodskim i brzobrodskim linijama, što znači da će on biti jednak onome iz sezone 2009. godine.
Izvansezonski plovidbeni red usuglašen je s Odlukom o izmjeni Odluke o određivanju državnih linija u javnome prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu koju je donijela Vlada Republike Hrvatske.

Predviđeno smanjenje broja putovanja odnosi se na sljedeće linije:

– Na dužobalnoj liniji Rijeka-Split-Stari Grad-Korčula-Dubrovnik plovidba će biti ponovno uspostavljena 23. svibnja 2010.
– Na trajektnoj liniji 332 Valbiska-Merag broj putovanja se smanjuje sa 11 na 10 dnevno
– Na liniji 401 Zadar-Ist-Olib-Silba-Premuda u ožujku i travnju broj putovanja se smanjuje sa 4 na 3 tjedno, a u svibnju sa 5 na 4 tjedno. Na istoj liniji trajekt će iz Premude produljivati za Mali Lošinj jednom, umjesto dva puta tjedno
– Na liniji 433 Zadar-Sestrunj-Žverinac-Molat u ožujku i travnju broj putovanja se smanjuje sa 6 na 3 tjedno, a u svibnju sa 7 na 4 putovanja. Ukida se produžetak plovidbe srijedom od Molata do Ista
– Na liniji 435 Zadar-Bršanj(Iž)-Rava u ožujku i travnju smanjuje se broj putovanja sa sadašnjih 7 na 5 tjedno, a u svibnju sa 7 na 6 tjedno
– Na liniji 532 Žirje-Kaprije-Zlarin-Šibenik ponedjeljkom i subotom broj putovanja se smanjuje sa dva na jedno
– Na liniji 634 Orebić-Dominče broj putovanja se sa sadašnjih 15 smanjuje na 14 dnevno
– Na liniji 635 Stari Grad-Split broj putovanja se sa 26 smanjuje na 21 tjedno, tako što se radnim danim ne održava putovanje s polaskom iz Splita u 7 sati