Natrag

Datum: 16.02.2016.

PROMET PUTNIKA I VOZILA U 2015. GODINI

Promet putnika i vozila na linijama u javnom obalnom pomorskom prijevozu na Jadranu je u porastu u odnosu na 2014. godinu za 2,2 % putnika i 5,9 % vozila.
Na trajektnim linijama najprometnija linija po broju putnika je linija Split – Supetar (1.745.929), a slijedi je linija Zadar/Gaženica – Preko (1.068.266). Trajektna linija Zadar – Preko dugo godina je bila rekorder po broju prevezenih putnika, međutim izmještanjem trajektnog prometa iz Gradske luke Zadar u luku Gaženica uvedena je u promet brodska linija Zadar – Preko pa se velik broj putnika koristi sa novo uspostavljenom brodskom linijom budući da prometuje iz Gradske luke Zadar.
Po broju vozila najprometnija je linija Valbiska – Merag (422.546), a slijedi je linija Split – Supetar (343.332).
Na brzobrodskim linijama najprometnija je i dalje linija Korčula – Prigradica – Hvar – Split sa 287.723 putnika, a slijedi je linija Lastovo – Vela Luka – Hvar – Split sa 135.057 putnika.
Na klasičnim brodskim linijama najviše putnika prevezeno je na novo uspostavljenoj liniji Zadar – Preko (497.392) , a slijedi je linija Dubrovnik – Koločep – Lopud – Šipan (225.926).
Najveći promet ostvaruju brodovi Jadrolinije koji su u 2015. godini prevezli 85,6 posto putnika i 88,8 posto vozila.

Dokument:

PROMET PUTNIKA I VOZILA usporedba 2014/2015