Natrag

Datum: 30.10.2020.

RASPISANI NATJEČAJI ZA DRŽAVNE BRODSKE LINIJE

Temeljem odluka Upravnog vijeća Agencije za obalni linijski pomorski promet raspisani su natječaji za odabir brodara koji će pružati javnu uslugu javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza od 1. siječnja 2021. godine na neprofitabilnim državnim brodskim linijama:

Obavijesti o nadmetanju objavljene su 30. listopada 2020. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, u dijelu “Objave JN”, a sve sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16). Obavijesti su istog dana objavljene i u Dodatku službenom listu EU (TED).

Rok za dostavu ponuda je 3. prosinca 2020. godine po lokalnom vremenu navedenom u svakoj Obavijesti o nadmetanju. Stručno povjerenstvo će prispjele ponude otvoriti 3. prosinca 2020. godine po isteku roka za dostavu ponuda u prostorijama Agencije za obalni linijski pomorski promet, Ulica grada Antofagaste 6, 21000 Split.

Rok za donošenje odluke o odabiru je 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Napominjemo ponuditeljima da se ponude moraju podnijeti isključivo elektronički u Elektronički oglasnik javne nabave RH dostupan na poveznici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

 

Dokumenti:

Obavijest o nadmetanju 310 Mali Lošinj – (Unije – Srakane Vele – Susak) i obratno

Obavijest o nadmetanju 311 Ilovik – Mrtvaška – (Mali Lošinj) i obratno

Obavijest o nadmetanju 405 Rava – (Mala Rava – Veli Iž – Mali Iž) – Zadar i obratno / 406 Zadar – Sali – Zaglav i obratno

Obavijest o nadmetanju 501 Krapanj – Brodarica i obratno

Obavijest o nadmetanju 505 (Vodice – Prvić Šepurine – Prvić Luka – Zlarin) – Šibenik i obratno

Obavijest o nadmetanju 612 Komiža – Biševo i obratno

Obavijest o nadmetanju 614 Korčula – Orebić i obratno

Obavijest o nadmetanju 807 Suđurađ – Lopud – Koločep – Dubrovnik i obratno