Natrag

Datum: 13.11.2020.

RASPISANI NATJEČAJI ZA TRI DRŽAVNE TRAJEKTNE LINIJE

Temeljem odluke Upravnog vijeća Agencije za obalni linijski pomorski promet raspisani su natječaji za odabir brodara koji će pružati javnu uslugu javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza od 1. siječnja 2021. godine na neprofitabilnim državnim trajektnim linijama:

Obavijesti o nadmetanju objavljene su 12. studenog 2020. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, u dijelu “Objave JN”, a sve sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16). Obavijesti su dana 13. studenog 2020. godine objavljene i u Dodatku službenom listu EU (TED).
Rok za dostavu ponuda je 15. prosinca 2020. godine po lokalnom vremenu navedenom u svakoj Obavijesti o nadmetanju. Stručno povjerenstvo će prispjele ponude otvoriti 15. prosinca 2020. godine po isteku roka za dostavu ponuda u prostorijama Agencije za obalni linijski pomorski promet, Ulica grada Antofagaste 6, 21000 Split.
Rok za donošenje odluke o odabiru je 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.
Napominjemo ponuditeljima da se ponude moraju podnijeti isključivo elektronički u Elektronički oglasnik javne nabave RH dostupan na poveznici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

 

Dokumenti:
Obavijest o nadmetanju 338 Lopar – Valbiska i obratno
Obavijest o nadmetanju 532 Šibenik – (Zlarin – Obonjan – Kaprije) – Žirje i obratno
Obavijest o nadmetanju 831 Suđurađ – (Lopud) – Dubrovnik i obratno