Natrag

Datum: 28.08.2010.

UPRAVNO VIJEĆE O PRIJEVOZU UČENIKA IZ VELOGA IŽA

Učenici iz Veloga Iža koji srednju školu polaze u Zadru moći će se svakodnevno s poslijepodnevne nastave vraćati kući brzim brodom ‘Mediteran’ koji plovi na državnoj brzobrodskoj liniji 9406 Zadar-Sali-Zaglav, ako se ispune određeni uvjeti. To je zaključak Upravnoga vijeća Agencije za obalni linijski pomorski promet, koje je na sjednici održanoj u Splitu 27. kolovoza 2010., razmatralo zahtjeve roditelja i učenika i Mjesnoga odbora Veli Iž.

Upravno vijeće je suglasno da se plovidbeni red na liniji 9406 izmijeni tako da na trećem putovanju s isplovljavanjem iz Zadra u 20 sati, nakon pristajanja u lukama Sali i Zaglav, brod ‘Mediteran’ produlji plovidbu do Veloga Iža i iskrca učenike. Putovanja bi se obavljala samo tijekom školske godine, počevši od 6. rujna 2010. i to isključivo radnim danima i u vrijeme odvijanja nastave.

Upravno vijeće zaključilo je sljedeće:
1. Plovidbeni red na liniji 9406 Zadar-Sali-Zaglav mora se, sukladno članku 53. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, usuglasiti u HGK Županijskoj komori Zadar

2. Sukladno Zakonu suglasnost za izmjenu plovidbenoga reda mora dati brodar G. & V. Line d.o.o. kao koncesionar na državnoj brzobrodskoj liniji 9404a Zadar-Iž-Rava

3. Agencija za obalni linijski pomorski promet dužna je od brodara Jadrolinije koja održava liniju 9406 Zadar-Sali-Zaglav zatražiti izračun troškova skretanja u luku Veli Iž, obzirom da se time putovanje produžuje za 9,5 nautičkih milja

4. Kad se ispune rečeni uvjeti Agencija će posredstvom Ministarstva mora, prometa i infrastrukture uputiti molbu Vladi Republike Hrvatske da se u Odluci o održavanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na liniji 9406 Zadar-Sali-Zaglav uvrsti Veli Iž kao opcionalna luka