Natrag

Datum: 09.12.2006.

Vlada RH: Bolje veze otočanima novom Odlukom o određivanju državnih linija

Hrvatska je Vlada na današnjoj sjednici donijela novu Odluku o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu u cilju poboljšanja prometne povezanosti otoka s kopnom i otoka međusobno, vodeći računa o racionalnosti korištenja brodova na predviđenim linijama. Većina promjena temelji se na zahtjevima jedinica regionalne (županija) i lokalne samouprave (otočnih gradova i općina), koji su tražili uglavnom povećanje učestalosti i broja brodskih, trajektnih ili brzobrodskih linija ili uvođenje novih linija. Takve promjene zahtijevaju i povećanje opsega plovidbe, pa se time očekuju i određena povećanja troškova linija.

Nakon provedene rasprave na terenu, Ministarstvo je prihvatilo argumentirane zahtjeve županija, gradova i općina, za što će biti potrebno povećanje subvencija za ove namjene u iznosu od oko 8 milijuna kuna. U državnom proračunu Republike Hrvatske za 2006. godinu na razdjelu Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka za ove namjene su planirana sredstva u iznosu od 320 milijuna kuna, a preraspodjelom proračunskih sredstava Ministarstva koje je Vlada RH prihvatila na sjednici 2. studenog 2006. godine osigurana su dodatna sredstva u iznosu od 6 milijuna kuna. Nacrtom prijedloga proračuna za 2007. godinu s osnova subvencioniranja nerentabilnih linija na vezama kopno-otoci planirana su sredstva u iznosu od 328.960.000 kuna. Preciznije iznose bit će moguće utvrditi tek nakon provedenog postupka javnog natječaja za koncesioniranje državnih brodskih linija, kada će biti poznati uvjeti pod kojima će se održavati svaka pojedina linija.

U konkretnim izmjenama usvojena je većina zahtjeva na zadarskom plovnom području, što uključuje povećanje učestalosti i kapaciteta trajektnih linija za otoke Olib, Silbu, Premudu, Ist, Molat, Dugi otok, Zverinac, Sestrunj, Rivanj, Ravu i Iž. U funkciji će pored brzobrodskih linija biti i brodske linije za Iž i Ravu, kao i za južni dio Dugog otoka.

Na splitskom plovnom području uvodi se brodska linija za otok Čiovo iz Splita preko Trogira, radi rasterećenja cestovnog pravca, kao i zasebna sezonska trajektna linija Lastovo-Vela Luka. Povećana je učestalost na trajektnoj liniji Split-Vis za 3 povratna putovanja tjedno. Na liniji Drvenik Veli-Drvenik Mali –Trogir pojedine dane linija se produžuje do Splita, dok se na brzobrodskoj liniji Korčula-Hvar-Split uvrštava ticanje luke Prigradica na otoku Korčuli.

Osim toga, na pojedinim linijama je povećana učestalost, a najbitnija i najopsežnija je promjena na brzobrodskoj liniji Dubrovnik-Sobra-(Polače-Korčula-Lastovo), gdje je previđeno da se u sezoni dva puta dnevno održavaju povratna putovanja za otok Mljet, s time da četiri puta tjedno brod tiče Grad Korčulu, a dva puta tjedno otok Lastovo.

Većina promjena vezana je uz nerazvijene otoke, što je u duhu programirane politike poticanja razvoja nedovoljno razvijenih regija u Republici Hrvatskoj, odnosno pokušaju izjednačavanja uvjeta života na otocima sa uvjetima života na kopnu u segmentu prometne povezanosti.