Natrag

Datum: 14.01.2021.

ZBOG ŽALBI PONOVNO ZAUSTAVLJENI NATJEČAJI ZA TRAJEKTNE LINIJE 338 I 831

Zbog izjavljenih žalbi ponovno su zaustavljeni natječaji za odabir brodara koji će pružati javnu uslugu javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza na državnim trajektnim linijama 338 Lopar – Valbiska i obratno i 831 Suđurađ – (Lopud) – Dubrovnik i obratno. Informacije o izjavljenim žalbama objavljene su u predmetnim postupcima javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Do odluka Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave po žalbama u postupcima se neće poduzimati nikakve radnje, a otvaranje ponuda predviđeno za 25. siječnja 2021. godine također se neće održati.

Po primitku odluka Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave Agencija će o daljnjem tijeku postupaka obavijestiti javnost i poduzeti potrebne radnje sukladno istima.