Dokumenti

PLAN RADA AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET ZA 2019. GODINU

Ažurirano: 01.10.2019.

Veličina dokumenta: 1,28 MB

Download
Download

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA AGENCIJE ZA 2018. GODINU

Ažurirano: 01.02.2019.

Veličina dokumenta: 1,24 MB

Download

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2018. GODINU

Ažurirano: 29.01.2019.

Veličina dokumenta: 212,84 KB

Download

IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Ažurirano: 03.09.2018.

Veličina dokumenta: 705,72 KB

Download

IZVJEŠĆE O SLUŽBENIKU ZA ZAŠTITU PODATAKA

Ažurirano: 12.06.2018.

Veličina dokumenta: 615,37 KB

Download

PLAN RADA AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET ZA 2018. GODINU

Ažurirano: 30.05.2018.

Veličina dokumenta: 1,22 MB

Download
Download

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA – 31.12.2017.

Ažurirano: 02.05.2018.

Veličina dokumenta: 7,21 MB

Download

ODLUKA O PROVEDBI POSTUPAKA IEDNOSTAVNE NABAVE

Ažurirano: 13.02.2018.

Veličina dokumenta: 1,39 MB

Download

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2017. GODINU

Ažurirano: 07.02.2018.

Veličina dokumenta: 212,64 KB

Download

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA AGENCIJE ZA 2017. GODINU

Ažurirano: 05.02.2018.

Veličina dokumenta: 1,24 MB

Download
Download
Download

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA – 30.09.2017.

Ažurirano: 03.11.2017.

Veličina dokumenta: 457,61 KB

Download

INFORMACIJA O PONOVNOJ PROMJENI ČELNIKA TIJELA

Ažurirano: 09.10.2017.

Veličina dokumenta: 242,86 KB

Download
Download

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA – 31.05.2017.

Ažurirano: 03.07.2017.

Veličina dokumenta: 593,18 KB

Download

PLAN RADA AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET ZA 2017. GODINU

Ažurirano: 02.06.2017.

Veličina dokumenta: 698,29 KB

Download
Download

INFORMACIJA O PROMJENI ČELNIKA TIJELA

Ažurirano: 04.04.2017.

Veličina dokumenta: 202,83 KB

Download

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA – 31.12.2016.

Ažurirano: 27.02.2017.

Veličina dokumenta: 296,25 KB

Download

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA AGENCIJE ZA 2016. GODINU

Ažurirano: 20.02.2017.

Veličina dokumenta: 1,14 MB

Download

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2016. GODINU

Ažurirano: 03.02.2017.

Veličina dokumenta: 212,60 KB

Download
Download
Download

ZAKON O USKRATI ISPLATE POJEDINIH PRAVA ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA (NN 143/12)

Ažurirano: 19.01.2017.

Veličina dokumenta: 260,04 KB

Download
Download

IMENOVANJE ZAMJENE SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Ažurirano: 08.11.2016.

Veličina dokumenta: 496,05 KB

Download
Download

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2015. GODINU

Ažurirano: 02.05.2016.

Veličina dokumenta: 208,54 KB

Download
Download

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA AGENCIJE ZA 2015. GODINU – 1

Ažurirano: 03.03.2016.

Veličina dokumenta: 1,16 MB

Download
Download

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Ažurirano: 22.07.2015.

Veličina dokumenta: 497,22 KB

Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download

PRAVILNIK O RADU

Ažurirano: 16.07.2015.

Veličina dokumenta: 366,93 KB

Download

STATUT AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET

Ažurirano: 16.07.2015.

Veličina dokumenta: 313,35 KB

Download

ODLUKA O ZARAČUNAVANJU TROŠKOVA PRUŽANJA I DOSTAVE INFORMACIJA

Ažurirano: 10.07.2015.

Veličina dokumenta: 478,87 KB

Download

OBAVIJEST O NAKNADI ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Ažurirano: 10.07.2015.

Veličina dokumenta: 160,66 KB

Download

NAJČEŠĆE TRAŽENE INFORMACIJE

Ažurirano: 10.07.2015.

Veličina dokumenta: 187,82 KB

Download
Download

Brodske linije

Pravni kutak

Prava putnika

Otočna iskaznica

Objave

Pristup informacijama

Arhiva vijesti

Korisni linkovi

Your europe passenger rights