Natrag

Datum: 27.04.2023.

Objava godišnjih iznosa potpora sukladno članku 37. Uredbe o uvjetima i vrednovanju kriterija za davanje koncesije i sklapanje ugovora o javnoj usluzi za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu (NN 31/14) i članku 7. Odluke 2012/21/EU za 2022. godinu