Izjava o pristupačnosti mrežnih stranica

Agencija za obalni linijski pomorski promet nastoji osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.
Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežnu lokaciju https://agencija-zolpp.hr/
 

Status usklađenosti

Mrežna lokacija https://agencija-zolpp.hr/ je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19).
 

Nepristupačan sadržaj

Sukladno članku 8. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i članku 5. Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, mrežna lokacija https://agencija-zolpp.hr/ većim je dijelom usklađena sa Zakonom o pristupačnosti. Iznimke od usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti, prema četiri opća zahtjeva za osiguranje pristupačnosti – mogućnost opažanja, operabilnost, razumljivost i stabilnost – očituju se u slijedećim dijelovima sadržaja:
Mrežna stranica većim je dijelom usklađena sa Zakonom o pristupačnosti, a iznimke od usklađenosti očituju se u sljedećem:

 

Podizanje razine pristupačnosti

U daljnjoj nadogradnji mrežne lokacije https://agencija-zolpp.hr/ implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.
 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 25. siječnja 2021. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Agencije za obalni linijski pomorski promet i vanjskih suradnika iz tvrtke Telcompact d.o.o.

Agencija za obalni linijski pomorski promet će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.
 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne lokacije https://agencija-zolpp.hr/ korisnici mogu uputiti na niže navedene kontakte:

e-poštom: [email protected]
telefonom: +385 21 329 370

Agencija za obalni linijski pomorski promet dužna je na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.
 

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: [email protected]

Brodske linije

Pravni kutak

Prava putnika Passenger rights

Otočna iskaznica

Nacionalna iskaznica za osobe s invaliditetom

Objave

Pristup informacijama

Arhiva vijesti

Korisni linkovi

Your europe passenger rights