Natrag

Datum: 29.06.2010.

BRODOVI PONOVNO MALIM ŽDRELCEM

Poslije punih 20 mjeseci obustave, redoviti linijski brodski promet kroz plovni put Mali Ždrelac, između otoka Ugljana i Pašmana, bit će ponovno uspostavljen u četvrtak 1. srpnja 2010. godine. Temeljem suglasnosti Lučke kapetanije Zadar brodovi riječke Jadrolinije i dubrovačke tvrtke G. & V. Line d.o.o. koji plove na državnim brodskim linijama 405 Rava-Iž-Zadar i 405a Sali-Zaglav-Zadar, te na brzobrodskim linijama 9406 Zadar-Zaglav-Sali i 9404a Zadar-Iž-Rava, više neće ploviti duljim putem, kroz prolaz Veli Ždrelac.

Za sav pomorski promet plovni put Mali Ždrelac zatvoren je 3. studenoga 2008. godine zbog radova na proširenju kanala i rekonstrukciji mosta između Ugljana i Pašmana. Poslovi na mostu su završeni koncem lipnja 2009. godine, a sada je okončan i glavni dio radovi na proširenju plovnoga puta, čime je omogućena plovidba klasičnih i brzih brodova.

Brod ‘Lara’ u Malome Ždrelcu (snimio Adam Vidas/Zadarski list)