Natrag

Datum: 20.08.2012.

ČETIRI PONUDE ZA LINIJU DO KAPRIJA I ŽIRJA

Na natječaj za dobivanje koncesije na državnoj brzobrodskoj liniji 9502 Žirje-Kaprije-Šibenik javila su se tri brodara s ukupno četiri ponude: G. & V. Line d.o.o. iz Dubrovnika s dvije, te Linijska nacionalna plovidba d.d. iz Splita i T.U.O. Mankul iz Zadra s po jednom. U nazočnosti članova stručnoga povjerenstva i predstavnika brodara, ponude su otvorene u ponedjeljak 20. kolovoza 2012. godine u prostorijama Agencije za obalni linijski pomorski promet u Splitu.
Ponude će stručno povjerenstvo pregledati, ocijeniti te zapisnički konstatirati rezultate. Odluka o odabiru najpovoljnijega ponuditelja donijet će se u roku od 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda., a to je bio 16. kolovoza.
Natječaj za liniju do Kaprija i Žirja, objavljen u Narodnim novinama 15. lipnja 2012. godine, još je jedan pokušaj da se pronađe koncesionar, a sve nakon što je Upravno vijeće Agencije u srpnju 2011. oduzelo koncesiju tvrtki Ivante d.o.o. iz Zlarina koja je od kraja 2007. godine tu liniju održavala brzim plovilom ‘Mislav’. Od 30. srpnja 2011. na liniji Žirje-Kaprije-Šibenik, kao privremeno rješenje, plovi putnički brod ‘Plavi val’.
Ugovor s novim koncesionarom na liniji 9502 će, sukladno amandmanima na Direktivu Europske unije 3577/92, vrijediti do 31. prosinca 2016. godine, nakon čega će na natječaju moći sudjelovati brodari iz cijele Europske Unije.