Natrag

Datum: 12.02.2007.

DOPUNJEN NATJEČAJ ZA BRZOBRODSKE LINIJE

Upravno vijeće Agencije za obalni linijski pomorski promet, donijelo je na 9. sjednici održanoj 7. veljače 2007. godine, Odluku o dopuni Odluke o raspisivanju javnoga natječaja za obavljanje javnog prijevoza u linijskom pomorskom prometu na državnim brzobrodskim i klasičnim brodskim linijama, što znači i produljenje trajanja natječaja za 15 dana.
Sukladno članku 43. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu brodari koji sudjeluju na javnome natječaju moraju, kao budući ovlaštenici koncesije, ‘osigurati zamjenski brod istih ili približno istih karakteristrika…’. Budući da ta odredba nije sadržana u Odluci, a kako bi se izbjegle sve moguće dvojbe i prigovori, tekst javnoga
natječaja se nadopunjuje.
Odluka o dopuni objavit će se u Narodnim novinama dne 12.veljače 2007. godine.
Dokument