Natrag

Datum: 10.10.2017.

DUŽNOST RAVNATELJA PREUZELA PAULA VIDOVIĆ

Paula Vidović preuzela je u petak 29. rujna 2017. godine dužnost ravnatelja Agencije za obalni linijski pomorski promet, a nakon što je na odluku Upravnoga vijeća Agencije o njezinom izboru, sukladno odredbama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, dana 28. rujna 2017. godine pismenu suglasnost dao ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

Paula Vidović je na dužnost stupila po provedenom javnom natječaju, na koji su prispjele ukupno četiri prijave. Na 16. sjednici Upravnoga vijeća Agencije, održanoj dana 27. rujna 2017. godine, jednoglasno je izabrana kao najbolji kandidat te imenovana za ravnatelja na vrijeme od 4 godine.

Paula Vidović rođena je u Splitu 1975. godine. Diplomirana je pravnica s položenim pravosudnim ispitom te dugogodišnjim radnim iskustvom na poslovima pomorskog prometa. U Agenciji za obalni linijski pomorski promet zaposlena je od osnutka 2006. godine na čelu službe za pravne, kadrovske, opće i koncesijske poslove.

Dosadašnji ravnatelj kap. Ivan Franičević prešao je na mjesto pomoćnika ravnatelja.