Natrag

Datum: 13.07.2018.

EUROPSKA KOMISIJA ODOBRILA PLAN O DODJELI NAKNADE ZA JAVNU USLUGU ZA ODRŽAVANJE PREOSTALIH PET DRŽAVNIH LINIJA

Temeljem članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) Agencija za obalni linijski pomorski promet obavještava zainteresiranu javnost kako je Europska komisija dana 12. srpnja 2018. godine dala priopćenje za tisak o odobrenju naknade za javnu uslugu za održavanje usluge od općeg gospodarskog interesa na linijama za koji natječaji nisu bili raspisani tijekom 2017. godine jer se čekalo odobrenje Europske komisije. Radi se o sljedećim državnim linijama:

– trajektnoj liniji 431 Zadar – Ošljak – Preko i obratno
– trajektnoj liniji 432 Tkon – Biograd i obratno
– trajektnoj liniji 632 Sućuraj – Drvenik i obratno
– brodskoj liniji 409 Zadar – Ošljak – Preko i obratno
– trajektnoj liniji 635 Stari Grad – Split i obratno.

Pokretanje natječaja planira se u III. kvartalu 2018. godine.

Tekst priopćenja za tisak dostupan je na sljedećoj poveznici:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4482_hr.htm