Natrag

Datum: 26.03.2015.

Izmjena na brzobrodskoj liniji 9404 Zverinac – Božava – Sestrunj – Rivanj – Zadar

Radi potreba stanovnika zapadnog dijela Dugog otoka, koji će otvaranjem luke Gaženica ostati bez direktne linije sa Gradskom lukom Zadar, brzobrodska linija 9404 Zverinac – Božava – Sestrunj – Rivanj- Zadar produžit će putovanje do luke Brbinj na Dugom otoku. Tako će se linija 9404 održavati na relaciji Brbinj – Božava – Zverinac – Sestrunj – Rivanj – Zadar čime će stanovnici zapadnog dijela Dugog otoka, preko luke Brbinj brzobrodskom linijom biti svakodnevno povezani sa Gradskom lukom Zadar.

Dokument:

Red plovidbe brzobrodske linije 9404 Brbinj – Božava – Zverinac – Sestrunj – Rivanj – Zadar