Natrag

Datum: 22.05.2015.

MIJENJA SE POVLASTICA ZA VOZILA U VLASNIŠTVU VLASNIKA OBRTA

Člankom 2. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu (NN 1/14), propisano je da pravo na povlašteni prijevoz ostvaruju vozila u vlasništvu otočana odnosno vlasnika obrta ili korisnika leasinga s prebivalištem odnosno sjedištem na otoku.

Od dana 15. lipnja 2015. godine primjenjuje se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu (NN 52/15) koji u članku 2. alineji 4., a kojom se mijenja dosadašnja odredba, propisuje da su korisnici prava na povlašteni prijevoz vozila u vlasništvu otočana odnosno vozila registrirana na obrt, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG), te djelatnost slobodnog zanimanja odnosno korisnika leasinga s prebivalištem odnosno sjedištem na otoku i registrirana u nadležnom upravnom tijelu u Republici Hrvatskoj.

Dakle, da bi vozilo u vlasništvu obrta, OPG-a, slobodnog zanimanja i korisnika leasinga ostvarivalo pravo na povlašteni prijevoz u smislu neograničenog broja polazno-povratnih putovanja, to vozilo mora biti registrirano na obrt, OPG, djelatnost slobodnog zanimanja odnosno korisnika leasinga. Tako  vozilo u vlasništvu vlasnika obrta više nema pravo na dosadašnju povlasticu neograničenog broja putovanja dok ne bude registrirano na obrt.

Stoga ovim putem pozivamo sve vlasnike obrta kojima su vozila registrirana na fizičku osobu – vlasnika obrta da do 15. srpnja 2015. godine preregistriraju svoja vozilana obrt ako i dalje žele koristiti povlasticu za vozilo za neograničen broj putovanja.

Za ona vozila koja ostanu registrirana na vlasnika obrta, a ne na obrt, provjerom podataka u registru vozila u MUP-u otočna iskaznica će se deaktivirati. Za daljnje korištenje povlaštenog prijevoza od jednog polazno – povratnog putovanja dnevno uz popust na cijenu karte, korisnik za svoje vozilo mora podnijeti novi zahtjev za izdavanjem otočne iskaznice za vozilo u vlasništvu fizičke osobe, ali bez podmirenja troškova izrade iskaznice. Agent Jadrolinija korisniku će izdati potvrdu koju će moći koristiti za ostvarivanje prava na povlašteni prijevoz za vozilo do uručenja nove otočne iskaznice za vozilo.

Sva vozila koja se do navedenog datuma preregistriraju moći će temeljem postojećih otočnih iskaznica i dalje koristiti pravo na neograničeni broj povlaštenih putovanja.