Natrag

Datum: 08.08.2012.

MIRUJE POSTUPAK KONCESIONIRANJA

Postupak koncesioniranja na državnim brzobrodskim linijama 9602 Vis–(Hvar)– Split, 9603 Jelsa–Bol–Split, 9603a Split–(Milna)–Hvar i 9604 Lastovo-Vela Luka– Hvar–Split stavljen je u stanje mirovanja do donošenja odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave u žalbenim postupcima. Učinjeno je to nakon što je brodar Jadrolinija iz Rijeke izjavio žalbe na Obavijesti o namjeri davanja koncesije, kao i na dokumentaciju za nadmetanje na navedenim linijama.
Sukladno članku 161. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11), žalba izjavljena protiv dokumentacije za nadmetanje sprječava nastavak postupka javne nabave, u ovom slučaju postupka koncesioniranja. Zato se do odluke komisije za linije 9602, 9603, 9603a i 9604 ne može ni otkupiti ni preuzeti dokumentacija za nadmetanje.
Ako Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave odobri nastavak postupka, doći će do produljenja rokova za dostavu ponuda. U tom slučaju obavijest o produljenju rokova objavit će se u Narodnim novinama kao Izmjena Obavijesti o namjeri davanja koncesije, a potom će biti objavljena i na službenim stranicama Agencije za obalni linijski pomorski promet.