Natrag

Datum: 12.12.2006.

Na brzim linijama stare cijene

Upravno vijeće Agencije za obalni linijski pomorski promet održalo je 8.prosinca u Zagrebu sjednicu na kojoj je najviše bilo govora o pripremama za raspisivanje javnoga natječaja za davanje koncesija za obavljanje javnoga prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu na državnim brzobrodskim i klasičnim brodskim linijama. Donijeta je odluka o produljenju ugovora s brodarima koji su dosad održavali brzobrodske linije, a do okončanja provedbe natječaja.

Naglašeno je da su doneseni svi propisi potrebni za provedbu natječaja, a neposredno prije sjednice Upravnoga vijeća Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu. U raspravi se detaljno govorilo o svim pojedinačnim linijama za koje će se raspisati natječaj za koncesije, te o čimbenicima bitnim za odlučivanje pri odabiru koncesionara.

Članovi Upravnoga vijeća jednoglasno su odlučili da će cijene prijevoza na brzobrodskim linijama ostati nepromijenjene, te jednake za domaće putnike i strane turiste. Tijekom 2007. godine pristupit će se pripremama za postupno izjednačavanje cijena na linijama iste udaljenosti. Dogovoren je postupak izbora članova stručnih povjerenstava koja će provoditi postupak javnoga natječaja, a u kojima će uz predstavnike Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, biti predstavnici lučkih kapetanija i gospodarskih komora s područja na kojima se održavaju linije, te predstavnik Hrvatskoga registra brodova.

Sjednici su nazočili svi članovi Upravnoga vijeća na čelu s predsjednikom kap. Mariom Babićem, a u radu je sudjelovao i državni tajnik za more Branko Bačić.