Natrag

Datum: 20.05.2020.

NASTAVLJA SE POSTUPAK NATJEČAJA ZA LINIJU ŽIRJE – KAPRIJE – ŠIBENIK

Postupak natječaja za odabir brodara koji će pružati javnu uslugu javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji 9502 Žirje – Kaprije – Šibenik i obratno se nastavlja. Novi rok za dostavu ponuda je 17. lipnja 2020. godine u 10:00 sati, a u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dostupna je i izmijenjena dokumentacija za nadmetanje.

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave je dana 14. svibnja 2020. godine na svojim službenim stranicama objavila rješenje doneseno povodom žalbe izjavljene na dokumentaciju o nabavi, čime su stvoreni uvjeti za nastavak postupka. Postupivši po predmetnom rješenju, Agencija za obalni linijski pomorski promet u dokumentaciji za nadmetanje izmijenila je razdoblje trajanja usluge te produljila rok za dostavu ponuda.

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama (Ispravak) objavljena je dana 20. svibnja 2020. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, u dijelu “Objave javne nabave”.

Stručno povjerenstvo će prispjele ponude otvoriti 17. lipnja 2020. godine po isteku roka za dostavu ponuda u prostorijama Agencije za obalni linijski pomorski promet, Ulica grada Antofagaste 6, 21000 Split. Rok za donošenje odluke o odabiru je 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Napominjemo ponuditeljima da se ponude moraju podnijeti isključivo elektronički u Elektronički oglasnik javne nabave RH dostupan na poveznici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ .

 

Dokument:
Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama 9502 Žirje – Kaprije – Šibenik i obratno