Natrag

Datum: 22.08.2011.

NATJEČAJ ZA KONCESIJE NA ČETIRI BRODSKE LINIJE

Upravno vijeće Agencije za obalni linijski pomorski promet donijelo je Odluku o namjeri davanja koncesije za obavljanje javnog prijevoza u linijskom pomorskom prometu na četiri državne klasične brodske linije:
– 415 Vrgada – Pakoštane – Biograd
– 505 Vodice – Prvić – Zlarin – Šibenik
– 614 Orebić – Korčula
– 807 Šipan – Lopud – Koločep – Dubrovnik

Tekst natječaja bit će objavljen u Narodnim novinama u srijedu 24. kolovoza 2011. godine. Zadnji rok za predaju ponuda u Agenciji jest ponedjeljak 24. listopada 2011. godine u 15 sati bez obzira na način dostave. Stručna povjerenstva će otvoriti prispjele ponude na sjednici koja će se održati 27. listopada 2011. s početkom u 11 sati u prostorijama Agencije za obalni linijski pomorski promet u Splitu, Ulica grada Antofagaste 6. Odluka o odabiru koncesionara donijet će se u roku od 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda.
Natječaj za davanje koncesija za klasične brodske linije bio je već raspisan u siječnju 2011. godine, no kako nijedna od prispjelih ponuda nije zadovoljavala zadane kriterije, Upravno vijeće Agencije prihvatilo je mišljenje stručnih povjerenstava da su ponude neprihvatljive i da natječaj treba poništiti. Uoči donošenja nove Odluke o namjeri davanja koncesije provedena je šira rasprave o budućnosti povezivanja otoka s kopnom, te su neki od zaključaka zastupljeni u novome natječaju.
Ugovori koji budu potpisani temeljem upravo raspisanoga natječaja vrijedit će, sukladno amandmanima na Direktivu Europske unije 3577/92, do 31. prosinca 2016. godine, a nakon toga će se raspisati novi natječaji na kojima će ravnopravno moći sudjelovati svi zainteresirani brodari iz Europske unije.

Dokumenti:
415 Vrgada – Pakoštane – Biograd
505 Vodice – Prvić – Zlarin – Šibenik
614 Orebić – Korčula
807 Šipan – Lopud – Koločep – Dubrovnik