Natrag

Datum: 18.07.2012.

NATJEČAJ ZA KONCESIJE NA KVARNERU

Upravno vijeće Agencije za obalni linijski pomorski promet donijelo je Odluku o namjeri davanja koncesije za obavljanje javnog prijevoza u linijskom pomorskom prometu na dvama državnim linijama koje se održavaju na Kvarneru. To su brzobrodska linija 9308 Mali Lošinj-Ilovik-Susak-Unije-Martinšćica-Cres-Rijeka i klasična brodska linija 311 Ilovik – Mrtvaška.
Tekst natječaja objavljen je u Narodnim novinama broj 78 od 13. srpnja 2012.
Zadnji rok za predaju ponuda u Agenciji jest ponedjeljak 17. rujna 2012. godine u 15 sati bez obzira na način dostave. Javno otvaranje prispjelih ponude obavit će se 20. rujna 2012. s početkom u 10.30 sati u prostorijama Agencije za obalni linijski pomorski promet u Splitu, Ulica grada Antofagaste 6. Odluka o odabiru koncesionara donijet će se u roku od 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda.
Ugovori potpisani temeljem ovih natječaja vrijedit će, sukladno amandmanima na Direktivu Europske unije 3577/92, do 31. prosinca 2016. godine, a nakon toga će se raspisati novi natječaji na kojima će ravnopravno moći sudjelovati svi zainteresirani brodari iz Europske unije.

Dokumenti:
9308 Mali Lošinj-Ilovik-Susak-Unije-Martinšćica-Cres-Rijeka
311 Ilovik-Mrtvaška