Natrag

Datum: 01.07.2011.

NOVI NATJEČAJ ZA DVIJE LINIJE

Nijedna od šest ponuda koje su pravodobno pristigle na natječaj za davanje koncesija za pet državnih klasičnih brodskih linija nije zadovoljila zadane kriterije, te je Upravno vijeće Agencije za obalni linijski pomorski promet prihvatilo mišljenje stručnih povjerenstava da su ponude neprihvatljive i da natječaj treba poništiti.
Na sjednici održanoj u Zagrebu 1. srpnja 2011. godine Upravno vijeće je odlučilo da će se u najkraćem roku natječaj ponoviti za linije 415 Vrgada – Pakoštane – Biograd i 614 Orebić – Korčula, dok će se ponovni natječaj za linije 310 Mali Lošinj – (Srakane – Unije – Ilovik – Susak), 505 Vodice – Prvić – Zlarin – Šibenik i 807 Šipan – Lopud – Koločep – Dubrovnik provesti nakon šire rasprave o budućnosti tih veza otoka s kopnom.
Odluku o namjeri davanja koncesije za obavljanje javnog prijevoza u linijskom pomorskom prometu na pet državnih klasičnih brodskih liniji Upravno vijeće Agencije donijelo je početkom siječnja 2011. godine, a zainteresiranim brodarima bilo je ostavljeno petomjesečno pripremno razdoblje kako bi se na natječaju pojavili sa što kvalitetnijim plovilima. No, u konačnici su se brodari prijavili s brodovima koji su i dosad plovili na linijama za otoke, a svaku od ponuda (tri Jadrolinije, dvije tvrtke ‘Mankul’ iz Zadra i jedna Mediteranske plovidbe d.d. iz Korčule) stručna su povjerenstva ocijenila neprihvatljivom. Ponuda Proizvođačko-ribarske zadruge ‘Vrgada’ nije ni razmatrana jer je stigla izvan određenoga roka.