Natrag

Datum: 29.10.2014.

OBAVIJEST BRODARIMA U MEĐUNARODNOME PROMETU

Obavještavamo brodare u međunarodnome linijskome prometu i njihove agente u Republici Hrvatskoj da je Agent odnosno brodar u međunarodnoj liniji dužan prijedlog reda plovidbe za period održavanja linije dostaviti nadležnoj lučkoj upravi / upravama na području gdje će se odvijati prijevoz odnosno održavati linija. Lučka uprava dužna je provjeriti da li predloženi red plovidbe omogućava normalno odvijanje prometa u luci, prihvat broda. Temeljem provjere izdaje se Suglasnost na red plovidbe, koju Lučka uprava dostavlja agentu odnosno brodaru, a na znanje nadležnoj lučkoj kapetaniji i Agenciji za obalni linijski pomorski promet.

Agent dostavlja nadležnoj lučkoj kapetaniji također dokumentaciju za brod i brodara, navedenu u Pravilniku o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje međunarodnog linijskog pomorskog prometa ( NN 130/06 i 83/13). Ista se do sada dostavljala nadležnoj Gospodarskoj komori.

Nadležna Lučka kapetanija izdaje Suglasnost kojom potvrđuje da li brod odnosno brodar ispunjava propisane uvjete, u skladu sa odredbama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 33/06, 38/09, 87/09, 18/11 i 80/13) te Pravilnika o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje međunarodnog linijskog prometa ( NN 130/06 i 83/13).

O utvrđenim činjenicama lučka kapetanija će pisanim putem izvijestiti Agenciju za obalni linijski pomorski promet, koja izdaje agentu, brodaru Odobrenje za održavanje međunarodne linije.