Natrag

Datum: 04.07.2019.

OBAVIJEST ZA KORISNIKE OTOČNIH ISKAZNICA – UČENIKE I STUDENTE ZAPRIMANJE ZAHTJEVA ZA NOVE UČENIČKE I STUDENTSKE ISKAZNICE U POŠTANSKIM UREDIMA OD POČETKA RUJNA 2019.

Agencija za obalni linijski pomorski promet obavještava sve učenike i studente, koji su korisnici povlaštenog prijevoza, da se zaprimanje i obrada zahtjeva za navedene skupine zaustavlja do 01. rujna 2019. godine.

Osnovni preduvjet za uspješnu obradu zahtjeva za izdavanje otočne iskaznice za kategorije učenika i studenata je usklađeni status korisnika za školsku/akademsku godinu 2019/2020. u odgovarajućem registru, odnosno e-Matici (CARNET) za učenike te SRCU za studente.

Svi korisnici (učenici i studenti) koji su, u odnosu na prethodnu školsku/akademsku godinu, mijenjali obrazovnu ustanovu, mjesto školovanja ili mjesto boravka (učenici i studenti koji borave u učeničkim i studentskim domovima izvan svoga mjesta prebivališta), zahtjev za novu otočnu iskaznicu će moći podnijeti od 01. rujna 2019. godine.

Obzirom da će svi navedeni registri biti ažurirani kroz rujan, a najkasnije do 30. rujna 2019. godine, zahtjevi zaprimljeni od 01. rujna će se obrađivati tijekom rujna, a ovisno o ažuriranim podacima registra učenika i studenata, za svakog korisnika pojedinačno.

Prije podnošenja zahtjeva za izdavanje nove učeničke iskaznice ili iskaznice za studenta, korisnici se upućuju da u obrazovnoj ustanovi obaveznoprovjere da li je njihov status uredno ažuriran u pripadajućem Registru (CARNET, SRCE).

Svi korisnici koji imaju učeničke/studenske otočne iskaznice će svoje pravo moći ostvarivati temeljem svojih postojećih iskaznica, a dok im se ne obrade novi zahtjevi.

Djeca, koja su svoje učeničke iskaznice ishodovala temeljem potvrda o pohađanju obaveznog predškolskog programa, ne trebaju predavati nove zahtjeve zbog upisa u prvi razred osnovne škole, osim ako im je mjesto školovanja u odnosu na mjesto pohađanja predškolskog programa promijenjeno. Dakle, ukoliko nije bilo spomenutih promjena, postojeće se iskaznice koriste do datuma njihove valjanosti, sa statusom učenika koji je odmah dodijeljen.

Također, svi ostali korisnici, učenici i studenti, kod kojih nije došlo do nikakve promjene vezano uz mjesto školovanja, odnosno prebivališta/boravišta, ne podnose zahtjev za novu iskaznicu, nego koriste postojeću do datuma njene valjanosti.

 

Za sve informacije obratite se Agenciji za obalni linijski pomorski promet na [email protected]  ili na telefon 021/329-370.