Natrag

Datum: 12.02.2021.

ODABRANI BRODARI ZA ODRŽAVANJE BRODSKIH LINIJA

Upravno vijeće Agencije za obalni linijski pomorski promet odlučilo je o ishodu natječaja za obavljanje javnog prijevoza s obvezom javne usluge na neprofitabilnim državnim brodskim linijama. Ponude su prihvaćene na sedam linija, dok su natječaji za dvije brodske linije poništeni.

Temeljem odluka Upravnog vijeća Agencije za obalni linijski pomorski promet raspisani su natječaji za odabir brodara koji će pružati javnu uslugu javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza na neprofitabilnim državnim brodskim linijama:

Za održavanje linije 310 Mali Lošinj – (Unije – Srakane Vele – Susak) i obratno odabran je brodar Jadrolinija, linije 311 Ilovik – Mrtvaška – (Mali Lošinj) i obratno brodar Porat Ilovik d.o.o. a linija 405 Rava – (Mala Rava – Veli Iž – Mali Iž) – Zadar i obratno / 406 Zadar – Sali – Zaglav i obratno brodar G & V Line Iadera d.o.o. Brodar Gradski parking Šibenik d.o.o. odabran je kao najpovoljniji na liniji 501 Krapanj – Brodarica i obratno, brodar Nautički centar Komiža d.o.o. na liniji 612 Komiža – Biševo i obratno dok je za održavanje linije 614 Korčula – Orebić i obratno odabran brodar G & V Line Iadera d.o.o.

Poništeni su natječaji za linije 505 (Vodice – Prvić Šepurine – Prvić Luka – Zlarin) – Šibenik i obratno i 807 Suđurađ – Lopud – Koločep – Dubrovnik i obratno.

Sve odluke o ishodu natječaja objavljene su u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.