Natrag

Datum: 21.07.2017.

ODABRANI KONCESIONARI ZA ŠEST PROFITABILNIH LINIJA

Upravno vijeće Agencije za obalni linijski pomorski promet donijelo je na sjednici održanoj dana 12. srpnja 2017. godine odluke o ishodu natječaja za obavljanje javnog prijevoza s obvezom javne usluge na profitabilnim državnim linijama. Tako će brodar Jadrolinija održavati pet trajektnih linija: 332 Valbiska – Merag i obratno, 334 Porozina – Brestova i obratno, 335 Prizna – Žigljen i obratno, 631 Supetar – Split i obratno, 634 Dominče – Orebić i obratno. Rapska plovidba d.d. održavat će trajektnu liniju 337 Mišnjak – Stinica i obratno dok su postupci davanja koncesije za trajektnu liniju 635 Stari Grad – Split i obratno te brodsku liniju 616 (Trogir) – Slatine – Split i obratno poništeni. Poništeni postupci pokrenuti će se ponovo pod istim uvjetima.

Temeljem odluke Upravnog vijeća Agencije za obalni linijski pomorski promet raspisani su natječaji odnosno pokrenuti postupci davanja koncesije za obavljanje javnog prijevoza s obvezom javne usluge na profitabilnim državnim linijama:

– Trajektnoj liniji 332 Valbiska – Merag i obratno
– Trajektnoj liniji 334 Porozina – Brestova i obratno
– Trajektnoj liniji 335 Prizna – Žigljen i obratno
– Trajektnoj liniji 337 Mišnjak – Stinica i obratno
– Trajektnoj liniji 631 Supetar – Split i obratno
– Trajektnoj liniji 634 Dominče – Orebić i obratno
– Trajektnoj liniji 635 Stari Grad – Split i obratno
– Brodskoj liniji 616 (Trogir) – Slatine – Split i obratno.

Rok za dostavu ponuda bio je ponedjeljak 19. lipnja 2017. godine, a ponude prispjele na natječaje Stručno povjerenstvo otvorilo je u nazočnosti predstavnika brodara dana 20. lipnja 2017. godine godine u prostorijama Agencije za obalni linijski pomorski promet u Splitu.

Na natječaje su se javila ukupno dva brodara sa sedam ponuda, pa je tako za linije 332 Valbiska – Merag i obratno, 334 Porozina – Brestova i obratno, 335 Prizna – Žigljen i obratno, 631 Supetar – Split i obratno, 634 Dominče – Orebić i obratno te 635 Stari Grad – Split i obratno pristigla po jedna ponuda Jadrolinije, dok je za liniju 337 Mišnjak – Stinica i obratno pristigla samo jedna ponuda, i to od Rapske plovidbe d.d.. Prihvaćene su sve ponude osim one za liniju 635 Stari Grad – Split, za održavanje koje je brodar tražio potporu, premda je sukladno uvjetima natječaja linija određena kao profitabilna te brodar plaća naknadu za koncesiju. Stoga će se natječaj za liniju 635 Stari Grad – Split poništiti, kao i natječaj za održavanje linije 616 (Trogir) – Slatine – Split i obratno za koju nije pristigla nijedna ponuda.

Brodar Jadrolinija tako će liniju 332 Valbiska – Merag i obratno održavati u razdoblju od 10 godina te plaćati godišnju promjenjivu naknadu za koncesiju u visini dva posto ukupno ostvarenoga prihoda na liniji dok će linije 334 Porozina – Brestova i obratno, 335 Prizna – Žigljen i obratno, 631 Supetar – Split i obratno te 634 Dominče – Orebić i obratno održavati u razdoblju od 6 godina te plaćati godišnju promjenjivu naknadu za koncesiju u visini dva posto ukupno ostvarenoga prihoda na liniji. Brodar Rapska plovidba d.d. će liniju 337 Mišnjak – Stinica i obratno održavati u razdoblju od 10 godina te plaćati godišnju promjenjivu naknadu za koncesiju u visini 2,52 % ukupno ostvarenoga prihoda na liniji.

Odluke o ishodu natječaja objavljene su u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Vršitelj dužnosti ravnatelja Agencije za obalni linijski pomorski promet

Paula Vidović, dipl. iur.