Natrag

Datum: 27.02.2015.

ODOBRENA IZNIMNA PRAVA NA POVLAŠTENI PRIJEVOZ ZA STANOVNIKE ZVERINCA, SESTRUNJA I RIVNJA

Stanovnici s prebivalištem na otocima Sestrunju i Rivnju ostvaruju iznimno pravo na korištenje povlaštenog prijevoza na relaciji Zadar-Preko i obratno na državnoj trajektnoj liniji 431 Zadar-Preko.

Stanovnici s prebivalištem na otoku Zverincu ostvaruju iznimno pravo na korištenje povlaštenog prijevoza na relaciji Zadar-Sali i obratno na državnoj brzobrodskoj liniji 9406 Zadar-Sali-Zaglav te na relaciji Zadar-Sali i obrtano na klasičnoj brodskoj liniji 405a Zadar-Sali-Zaglav.

Odobrene iznimke omogućene su kako bi stanovnici ostvarili vezu sa nadležnim Uredima državne uprave u Zadarskoj županiji.