Natrag

Datum: 08.05.2013.

OTVORENE PONUDE ZA LINIJE VELIKE VRIJEDNOSTI

U nazočnosti članova stručnih povjerenstava i predstavnika brodara u ponedjeljak 6. svibnja 2013. godine u prostorijama Agencije za obalni linijski pomorski promet u Splitu otvoren je i drugi dio ponuda prispjelih na natječaj za dobivanje koncesije za održavanje 23 državne trajektne i osam klasičnih brodskih linija. Točnije, otvorene su ponude za preostalih sedam trajektnih i jednu brodsku liniju, na koje su se javila tri hrvatskih brodara s ukupno osam ponuda.
Sukladno odluci Upravnoga vijeće Agencije, obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje linijskoga obalnoga pomorskog prijevoza na državnim trajektnim linijama objavljene su 25. ožujka 2013. u Elektroničkom oglasniku javne nabave, a linije velike vrijednosti su:
– 401 Zadar – Ist – Silba – Premuda – Mali Lošinj
– 433 Zadar – Rivanj – Sestrunj – Zverinac – Molat – Ist
– 435 Zadar – Bršanj – Rava
– 602 Vis – Split
– 604 Lastovo – Vela Luka – Split
– 604a Vela Luka – Lastovo
– 636 Split – Rogač
– 807 Šipan – Lopud – Koločep – Dubrovnik.

Zbog specifičnosti plovidbenoga reda natječaj za koncesioniranje triju linija na zadarskom području (401 Zadar – Ist – Olib – Silba – Premuda – Mali Lošinj, 433 Zadar – Sestrunj – Žverinac – Molat i 435 Zadar – Bršanj – Rava) objavljen je ‘u paketu’, jednako kao i natječaj za linije 604 Ubli – Vela Luka – Split i 604a Ubli – Vela Luka.
Nacionalni brodar Jadrolinija dao je ponudu za sve linije velike vrijednosti, tvrtka G&V line d.o.o natjecala se za brodsku liniju 807 Šipan – Lopud – Koločep – Dubrovnik, dok je Linijska nacionalna plovidba d.d. dala ponude za trajektne linije 602 Vis – Split i 636 Split – Rogač.
Stručna povjerenstva će ponude pregledati, ocijeniti i zapisnički konstatirati rezultate.
Rok za donošenje odluke o odabiru je 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda, a brodarima čije ponude budu prihvaćene bit će najkasnije do 30. lipnja 2013. godine potpisani ugovori koji će, sukladno Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj Uniji, Poglavlje 7. Prometna politika, a koji se odnosi na primjenu Uredbe Vijeća Europe 3577/92, vrijediti do 31. prosinca 2016. godine.