Natrag

Datum: 29.04.2013.

OTVORENE PONUDE ZA TRAJEKTNE I BRODSKE LINIJE

U nazočnosti članova stručnih povjerenstava i predstavnika brodara u četvrtak 25. travnja 2013. godine u prostorijama Agencije za obalni linijski pomorski promet u Splitu otvoren je prvi dio ponuda prispjelih na natječaj za dobivanje koncesije za održavanje 23 državne trajektne linije i osam klasičnih brodskih linija. Točnije, otvorene su ponude za 16 trajektnih i sedam brodskih linija, na koje se javilo  šest hrvatskih brodara s ukupno 25 ponuda. Za preostale linije Stručno povjerenstvo će ponude otvoriti  6. svibnja 2013. godine u 10.30 sati.
Sukladno odluci Upravnoga vijeće Agencije, obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje linijskoga obalnoga pomorskog prijevoza na državnim trajektnim linijama objavljene su 25. ožujka 2013. u Elektroničkom oglasniku javne nabave i to za linije:
– 332 Valbiska-Merag
– 334 Brestova-Porozina
– 335 Prizna-Žigljen
– 401 Zadar-Ist- Silba-Premuda-Mali Lošinj
– 431 Zadar-(Ošljak)-Preko
– 432 Biograd-Tkon
– 433 Zadar-Rivanj-Sestrunj-Zverinac-Molat-Ist
– 434 Brbinj-Zadar
– 435 Zadar-Bršanj-Rava
– 532 Šibenik-Zlarin-Kaprije-Žirje
– 602 Vis-Split
– 604 Lastovo-Vela Luka-Split
– 604a Vela Luka-Lastovo
– 606 Drvenik Veli-Drvenik Mali-Trogir-Split
– 631 Split-Supetar
– 632 Drvenik-Sućuraj
– 633 Ploče-Trpanj
– 634 Orebić-Dominče
– 635 Split-Stari Grad
– 636 Split-Rogač
– 638 Makarska-Sumartin
– 831 Dubrovnik-Suđurađ-(Lopud)
– 832 Prapratno-Sobra
Zbog specifičnosti plovidbenoga reda natječaj za koncesioniranje triju linija na zadarskom području (401 Zadar-Ist-Olib-Silba-Premuda-Mali Lošinj, 433 Zadar-Sestrunj-Žverinac-Molat i 435 Zadar-Bršanj-Rava) objavljen je ‘u paketu’, jednako kao i natječaj za linije 604 Ubli-Vela Luka-Split i 604a Ubli-Vela Luka.
Objavljene su i Obavijesti o namjeri davanja koncesije za brodske linije:
– 310 (Unije–Srakane–Susak)–Mali Lošinj
– 405 Rava–Iž–Zadar
– 405a Sali–Zaglav–Zadar
– 501 Brodarica–Krapanj
– 505 (Vodice–Prvić–Zlarin)–Šibenik
– 612 Komiža–Biševo
– 614 Orebić-Korčula
– 807 Šipan–Lopud–Koločep–Dubrovnik
Zbog specifičnosti plovidbenoga reda natječaj za koncesioniranje linija 405 i 405a objavljen je ‘u paketu’.

Nacionalni brodar Jadrolinija dao je ponudu za ukupno 20 linija, 16 trajektnih i četiri brodske. Tvrtka G&V line d.o.o natjecala se za linije 405 Rava–Iž–Zadar i  405a Sali–Zaglav–Zadar. Linijska nacionalna plovidba d.d. dala je ponude za trajektne linije 632 Drvenik–Sućuraj i 832 Prapratno– Sobra.
Za liniju 612 Komiža–Biševo javili su se Obrt ”TRN” i Nautički centar Komiža, za liniju 614 Orebić– Korčula ponudu je poslala samo Mediteranska plovidba d.d. ”u stečaju”, dok za održavanje linije 501 Brodarica–Krapanj nije pristigla niti jedna ponuda.
Stručna povjerenstva će ponude pregledati, ocijeniti i zapisnički konstatirati rezultate.
Rok za donošenje odluke o odabiru je 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda, a brodarima čije ponude budu prihvaćene bit će najkasnije do 30. lipnja 2013. godine potpisani ugovori koji će, sukladno Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj Uniji, Poglavlje 7. Prometna politika, a koji se odnosi na primjenu Uredbe Vijeća Europe 3577/92, vrijediti do 31. prosinca 2016. godine.

Iznimno, zbog velike procijenjene vrijednosti koncesije, rok za dostavu bio je dulji za trajektne linije: 602 Vis–Split, 636 Split–Rogač, 807 Šipan–Lopud–Koločep–Dubrovnik, paket linija 401, 433 i 435, te paket linija 604 i 604a. Dulji rok je i za klasičnu brodsku liniju 807 Šipan-Lopud-Koločep-Dubrovnik.