Natrag

Datum: 16.09.2021.

PAULA VIDOVIĆ I DALJE NA ČELU AGENCIJE

Upravno vijeće Agencije za obalni linijski pomorski promet imenovalo je dana 3. rujna 2021. godine Paulu Vidović za ravnateljicu Agencije za obalni linijski pomorski promet, i to na vrijeme od četiri godine, počevši od dana 29. rujna 2021. godine.

Na odluku Upravnoga vijeća ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković dao je dana 8. rujna 2021. godine svoju pisanu suglasnost sukladno odredbama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu.

Na čelo Agencije Paula Vidović došla je kao vršitelj dužnosti ravnatelja u ožujku 2017. godine, a koncem rujna 2017. godine preuzela je dužnost ravnatelja nakon što je na odluku Upravnoga vijeća Agencije o njezinom izboru suglasnost dao ministar mora, prometa i infrastrukture.